3 Replies Latest reply on Apr 10, 2018 7:44 AM by jiayi zhang

  Tableau Error: joinKeys is empty

  jiayi zhang

   Hi,

    

   Has anyone experience following error?

    

    

   Thanks,

   Jiayi