0 Replies Latest reply on Sep 4, 2014 2:21 AM by Lars Rinnan

    Storytelling-funksjonalitet i Tableau 8.2

    Lars Rinnan

      Den kjente GOBI2013 keynote speaker Cindi Howson vurderer i denne artikkelen flere DV-verktøy med storytelling-funksjonalitet. Hun tar for seg Tableau, Qlik, SAS og SAP.

      http://www.biscorecard.com/whats-story-name/