1. Dual-axis mapping improvements

 

Ở các version trước đây, Dual-axis đối với chart map chỉ thể hiện theo cùng một Latitude, Longitude ở cả 2 lớp. Nhưng ở version 2018.1 này, tính năng Dual-axis trên mapping được cải thiện hơn.

 

Ở lớp biểu đồ thứ nhất, bạn có thể thể hiện map theo tỉnh thành và lớp thứ 2 thể hiện các vị trí của các Store trên bản đồ. Với tính năng này, bạn không cần phải thể hiện ở 2 sheet khác nhau: một sheet thể hiện thông tin doanh số theo tỉnh thành và một sheet thể hiện doanh số theo các store. Bây giờ, thật đơn giản để có thể vừa xem doanh số của các tỉnh thành và các store trên cùng một bản đồ như thế này:

 

upload_2018-5-4_9-5-23.png

 

upload_2018-5-4_9-5-38.png

 

2. Improved Hierarchy filtering

 

Ở các version trước đây, khi sử dụng nhiều filter trong cùng một sheet, thông thường sẽ chọn kiểu Filter là Only Relevant Values, để khi chọn Filter này, các filter còn lại cũng sẽ thay đổi tương ứng. Nhưng trường hợp này khi áp dụng cho một Hierarchy sẽ có một số bất cập mà bạn không mong muốn. Ví dụ, bạn muốn tính năng Hierarchy cũng được áp dụng khi dùng Filter. Khi click chọn thay đổi trong Category thì các Values trong field Sub-Category cũng sẽ hiển thị tương ứng, filter này sẽ theo chiều từ tổng quát đến detail.

 

Tính năng này sẽ được cập nhật trong version 2018.1 này:

 

upload_2018-5-4_9-7-21.png

 

Trong version 2018.1 sẽ có thêm mục All values in Hierarchy:

 

upload_2018-5-4_9-7-46.png

 

3. Viz in tooltip improvements

 

Từ version 10.5 đã có tính năng Viz in tooltip, tuy nhiên chúng vẫn có khuyết điểm là không thể Hide được các Sheet đã đưa vào tooltip.

 

Ở version 2018.1, tính năng này đã được cải thiện. Bạn có thể Hide các Sheet có trong Tooltip tương tự như là trong Dashboard hay Story:

 

upload_2018-5-4_9-9-2.png

 

upload_2018-5-4_9-9-9.png

 

4. Step and Jump Lines

 

Ở các version trước đây, khi vẽ chart Line thì chỉ hiển thị đường Linear mặc định, nhưng ở 2018.1 bạn có thể trực quan hóa dữ liệu bằng kiểu đường Line khác như Step Line hoặc Jump Line, chỉ bằng một cú click chuột:

 

upload_2018-5-4_9-10-5.png

 

5. SQL Server spatial data

 

Spatial Data trong SQL Server là dữ liệu không gian biểu diễn thông tin vị trí địa lý và hình dạng của các đối tượng trên trái đất.

 

Trong SQL Server hỗ trợ 2 kiểu Spatial Data: Geometry Data và Geography Data.

  • Geometry Data: Biểu diễn các đối tượng trong hệ tọa độ Euclide (tọa độ phẳng)
  • Geography Data: Biểu diễn các đối tượng trong hệ tọa độ trái đất (tọa độ Ellipsoid)

Trong Tableau 2018.1, bạn có thể kết nối trực tiếp đến Spatial Data trong SQL Server. Ở đây, bạn có thể sử dụng các cột không gian (spatial column) được lưu trữ trong đó để xây dựng bản đồ trực quan trong Tableau. Sử dụng các hoạt động không gian được SQL Server hỗ trợ để tạo các truy vấn không gian nâng cao và tận dụng SQL tùy chỉnh để thực hiện phân tích không gian nâng cao.

 

6. Downgrade workbooks from Tableau Server and Tableau Online

 

Ở version 10.5, trên Tableau Desktop bạn có thể lưu workbook về các phiên bản cũ hơn (từ version 10.2 trở lên), nhưng trên Tableau Server bạn vẫn chỉ có thể tải Workbook về máy tính cá nhân của bạn ở Version hiện tại của Workbook đó.

 

Giả sử, workbook đó đang ở Version 10.5 nhưng Tableau Desktop của bạn lại ở version 10.3 và bạn không thể mở được workbook này trên máy tính cá nhân của bạn? Đừng lo lắng vì trên Tableau Server version 2018.1, bạn có thể download workbook về một version cũ hơn (từ 10.2 trở lên). Ngay lúc chọn Download workbook, sẽ có một hộp thoại xuất hiện và hỏi bạn muốn tải workbook đó bằng version nào:

 

upload_2018-5-4_9-11-47.png

 

7. Additional clustering functionality

 

Ở các phiên bản trước đây, khi bạn lưu một kết quả Cluster làm một trường (field) để có thể sử dụng được kết quả đó cho các sheet khác, thì field đó được lưu với kết quả mô hình của nó. Tuy nhiên, nhược điểm ở đây các Cluster không tự động cập nhật khi dữ liệu được làm mới.

 

Đối với phiên bản 2018.1, Tableau có thêm tính năng Refit sẽ làm mới và tính toán lại các cụm đã lưu, dựa vào dữ liệu hiện tại.

 

upload_2018-5-4_9-12-38.png

8. Synchronize dual axes for different numeric data types

 

Trước đây, bạn không thể đồng bộ hóa 2 trục nếu chúng có kiểu dữ liệu khác nhau. Ví dụ như một trục là kiểu số nguyên và trục còn lại là kiểu số thập phân thì không thể đồng nhất trục lại được.

 

Nhưng ở version 2018.1, bạn có thể làm được điều này, tương tự các trục có cùng kiểu dữ liệu.

 

Tableau 10.5:

 

upload_2018-5-4_9-18-2.png

 

Tableau 2018.1:

upload_2018-5-4_9-18-53.png

 

9. Analytical object guidance

 

Trong version 2018.1, ở tab Analytics sẽ có thêm phần hướng dẫn khi tính năng nào đó không được highlight lên (tức là trong dữ liệu hiện tại trên màn hình, không phù hợp để áp dụng tính năng đó). Khi rê chuột vào tính năng đang ẩn đi đó, sẽ có dòng chú thích hiện lên cho bạn biết, tại sao bạn không sử dụng được tính năng đó ở màn hình hiện tại:

 

upload_2018-5-4_9-19-35.png

 

10. Easier driver installation

 

Bạn có một Database Server và bạn muốn Tableau kết nối đến Database Server đó để phân tích dữ liệu. Nhưng bạn vẫn không biết từ version nào của Tableau có thể hỗ trợ kết nối đến Database Server của bạn. Trên Tableau Desktop phiên bản 2018.1, khi bạn click vào Database Server muốn kết nối, hộp thoại đăng nhập sẽ hiển thị. Bạn sẽ thấy phía dưới bên phải của hộp thoại, sẽ có một URL Download and install the drivers, khi click vào link URL này, phần support trong Tableau sẽ cho bạn biết Database Server của bạn được hỗ trợ kết nối từ phiên bản nào trong Tableau.

 

Ví dụ: Đối với hệ điều hành Window 64-bit , Tableau Desktop và Tableau Server có thể kết nối đến MonetDB từ phiên bản Tableau 9.1.2 trở lên.

 

upload_2018-5-4_9-20-24.png

 

upload_2018-5-4_9-20-42.png

 

 

11. Web authoring improvements

 

Web authoring đã được cải thiện ở phiên bản 2018.1 này. Bạn có thể chỉnh sửa các annotation của chart, update axis, tùy chỉnh thiết lập lại trục axis, điều chỉnh kích thước các header và có thể sử dụng thẻ Show me khi đang ở trong Dashboard.

 

upload_2018-5-4_9-21-22.png

 

 

12. Tableau Bridge Improvements

 

Tableau Bridge clients có thể làm mới các Extract và duy trì Live Connection đến dữ liệu on-premise. Tableau Bridge tạo ra một kết nối an toàn, trực tiếp từ Tableau Online đến dữ liệu.

 

Trong phiên bản 2018.1, Tableau Bridge đã có những cải thiện mới, hỗ trợ cân bằng tải (load-balanced) khi có nhiều Client kết nối trực tiếp (live connections), mang lại độ tin cậy và ổn định cao hơn.

 

upload_2018-5-4_9-22-48.png

 

13. Mobile updates

 

Ở phiên bản 2018.1, bạn có thể thêm các comment và share các ảnh chụp nhanh màn hình thông qua menu iOS Sharing trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Nói một cách dễ hiểu, thông qua AirDrop của iOS, bạn có thể share nhanh ảnh chụp màn hình cho những người cũng đang sử dụng hệ điều hành iOS gần bạn

 

upload_2018-5-4_9-24-8.png

 

14. Navigate stories with arrows alone

 

Trên Story, phần Layout có thêm một cách hiển thị mới khi chuyển từng trang trong Story. Cách hiển thị này sẽ thu gọn diện tích, nhìn màn hình của bạn sẽ thoáng hơn.

 

upload_2018-5-4_9-25-1.png