Sử dụng Sample - Superstore thực hiện ví dụ này.

 

Bước 1: Tạo 1 chart như hình vẽ. Kéo Category, Customer Segment, Region vào Rows; Kéo Sales vào Columns.

 

upload_2018-3-27_9-49-30.png

 

Bước 2: Sort Descending theo biến Region.

 

upload_2018-3-27_9-49-46.png

 

Bước 3: Tạo một biến mới mang giá trị - sum(Sales)

upload_2018-3-27_9-50-0.png

Bước 4:
Kép field – Sales vào Rows -> Chọn Discrete.

 

upload_2018-3-27_9-50-14.png

Bước 5:
Kéo field – Sales vào giữa Region và Customer Segment. Bạn sẽ được kết quả là sort theo nhiều dimension.

 

upload_2018-3-27_9-50-27.png

Chúc các bạn thành công!