Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách kết hợp nhiều Datasource trong một view với Tableau.

 

Ví dụ: Bạn có 2 chi nhánh kinh doanh các sản phẩm khác nhau và mỗi chi nhánh sẽ có một cơ sở dữ liệu riêng. Vậy làm thế nào để bạn tạo ra một bảng danh sách tất cả các sản phẩm ở 2 chi nhánh và tính tổng doanh thu của chúng.

 

Bạn có thể dùng Tableau để thực hiện yêu cầu trên.

 

Tableau combine multidatasource one view10.png

 

Các bước chính:

 • Liệt kê tất cả các sản phẩm ở hai chi nhánh của bạn vào một file Excel và copy chúng vào tableau.
 • Tạo các field để lấy giá trị doanh thu ở hai datasource
 • Tạo liên kết cho hai Datasource gốc
 • Tạo view với dữ liệu từ 2 datasource

Hướng dẫn thực hành

 • Bước 1: Bạn import hai cơ sở dữ liệu của bạn vào Tableau
 • Bước 2: Liệt kê tất cả các sản phẩm mà bạn muốn hiển thị ở view cuối cùng vào một sheet excel

Tableau combine multidatasource one view.png

 • Bước 2: Copy dữ liệu trên vào Tableau bằng cách click vào Data -> Paste Data. Sau khi copy data trên excel vào Tableau, bạn sẽ thấy một datasource mới hiển thị trong Data. Bạn kéo Product vào Rows

Tableau combine multidatasource one view1.png

 • Bước 3: Bạn đang ở Datasource Clipboard (Datasource vừa được tạo ra từ file excel). Bạn tạo các calculated để lấy Sales từ 2 datasource gốc. Tạo Calculated Sale_superstore lấy Sales từ datasource Superstore.

 

Tableau combine multidatasource one view3.png

 • Bước 4: Bạn tạo tiếp calculated Sales_Coff lấy Sales từ datasource Coffe chain

Tableau combine multidatasource one view4.png

 • Bước 5: Tiếp tục tạo Calculated Sales_work lấy tổng của 2 calculated trên

Tableau combine multidatasource one view5.png

 • Bước 6: Tạo relationship cho hai datasource gốc bằng cách click vào Data -> Edit Relationships
 • Bước 7: Ở cửa sổ Relationships, click vào datasource Supstore, click custom và chọn Product ở Primary data source và Category ở Second data source

Tableau combine multidatasource one view7.png

 

 • Bước 8: Tương tự ở Datasource Coffe chain, chọn Product ở Primary datasource và Product type ở Second datasource
 • Bước 9: Ở sheet 1, bạn đã kéo Product vào Rows ở bước 2, bạn lần lượt double click vào 3 calculated tạo ở trên.
 • Bước 10: Tạo total bằng cách click vào Analysis->Total->Show columns Grand Totals

Sau khi hoàn thành các bước trên, các bạn sẽ có một crosstab là dữ liệu doanh thu của tất cả các sản phẩm ở 2 chi nhánh của bạn

 

Tableau combine multidatasource one view9.png