Giả sử rằng, bạn có một file dữ liệu bằng excel, bạn đưa nó vào Tableau Desktop thiết kế ra các chart giúp ích trong việc phân tích của bạn.

 

upload_2017-7-4_10-8-3.png

Khi số dòng trong dữ liệu của bạn tăng lên, bạn có thể refresh lại hoặc bạn có thể dẫn lại đường dẫn, lúc đó các chart bạn đã thiết kế sẽ cập nhật dữ liệu tương ứng. Thế nhưng, trong trường hợp, bạn đổi tên một cột bất kỳ trong file excel của bạn hoặc bạn dẫn một đường link khác nhưng có một số cột bị đổi tên khác đi. Lúc này, khi bạn dẫn đường dẫn tới file đó hoặc refresh data thì các Field trước khi bị đổi tên sẽ báo lỗi, ví dụ tên Field ban đầu là ID sau đó được đổi thành Customer ID, lỗi sẽ báo như hình dưới đây:

 

upload_2017-7-4_10-3-34.png

 

 

upload_2017-7-4_10-3-48.png

 

Để xử lý vấn đề này, bạn chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản như sau:

Bước 1: Click chuột phải vào Field bị lỗi, sau đó chọn Replace References...

 

upload_2017-7-4_10-4-33.png

 

Bước 2: Chọn tên Field thay thế, sau đó chọn OK

 

upload_2017-7-4_10-4-49.png

 

Cuối cùng, bạn chỉ cần xoá Field cũ bị lỗi là đã hoàn thành việc Replace References rồi.

 

upload_2017-7-4_10-5-9.png