Tính năng này giúp bạn xoay chiều chart, để thiết kế Butterfly, Population Pyramid, Funnel chart ...

Trong bài viết này Team Tableau sử dụng data Sample SuperStore để minh họa.

 

Bước 1: Kéo SalesCost vào Columns; Sub Category vào Rows

 

upload_2017-7-6_9-46-22.png

 

Bước 2: Click phải vào trục số, chọn Edit Axis và click vào Reversed

upload_2017-7-6_9-46-41.png

Kết quả của quá trình trên:

upload_2017-7-6_9-47-9.png