Anh chị muốn sử dụng Parameter để chọn hoặc là xem giá trị tỉnh thành A hoặc xem toàn bộ tỉnh thành thì anh chị thực hiện như sau:

 

1. Tạo parameter

Để tạo ra Parameter lựa chọn cho các Measure, bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào mũi tên thả xuống ở bên phải Dimensions và chọn Create parameter…
Bước 2
:Cửa sổ Create parameter sẽ mở ra. Thiết lập các Properties.

Ví dụ đặt tên và thiết lập cho Parameter như hình dưới đây, sau đó chọn OK
upload_2017-11-22_14-56-0.png

 

2. Tạo Create Calculated Field… để truyền giá trị cho Parameter

 

upload_2017-11-22_14-56-20.png

Sau đó, anh chị chỉnh lại kiểu data cho Field mới tạo này để Tableau hiểu Field mới này là tỉnh thành

 

upload_2017-11-22_14-56-36.png

 

 

Cuối cùng, anh chị kéo field mới này vào Detail và Show Parameter, Chọn Parameter để xem sự thay đổi.

 

upload_2017-11-22_14-56-48.png

 

Chúc anh chị thành công!