Skip navigation

Vietnam

November 22, 2017 Previous day Next day
Truong Dai

Level of Details

Posted by Truong Dai Nov 22, 2017

Level of Details (LOD) Expression - Biểu thức thể hiện chi tiết theo từng cấp độ.

 

1. Ứng dụng

LOD thường được gọi là Biểu thức LOD hoặc các phép tính LOD, được sử dụng trong nhiều trường hợp, cụ thể như sau:

  • Khi bạn cần phân tích theo từng nhóm, so sánh sự khác nhau giữa các nhóm
  • Tính tổng và trung bình theo từng phân khúc
  • Các phép toán tập hợp của tập hợp,
  • Phân phối của tập dữ liệu

2. Một số khái niệm có liên quan: Row Level - View Level

 

Một phép tính mà bạn dễ dàng nhận thấy nhất trong hầu hết các phân tích là xem xét tỷ suất lợi nhuận Profit Ratio.

Profit Ratio = Profit / Sales

Trong Tableau, công thức này sẽ được tính trên từng record của data, có nghĩa là với từng dòng, giá trị Profit sẽ chia cho giá trị Sales tương ứng.

 

Khi dùng Profit Ratio để phân tích, Tableau hiển thị lên màn hình thông qua các phép tính tập hợp (Aggregated) như là Sum, Avg, … Sẽ không có vấn đề gì nếu Dimension của bạn là từng record trong data (Row level), tuy nhiên bạn muốn nhìn ở góc độ khác theo Region hoặc bất kỳ chiều phân tích nào còn lại thì kết quả sẽ không như bạn mong muốn nữa.

Cách thức mà Tableau tính toán như sau: Profit Ratio tính theo từng dòng như trên, sau đó ứng với từng vùng miền nó sẽ được Sum (Avg,…) lại, kết quả bạn nhìn thấy hoàn toàn sai so với giá trị bạn cần.

Vậy để biểu thị đúng công thức sẽ như thế nào?

 

Profit Ratio = Sum(Profit) / Sum(Sales)

Nếu drag công thức để phân tích, Tableau sẽ hiển thị chức năng AGG – Aggregated (Tập hợp) và với việc tính tập hợp này bạn có thể xem ở bất kỳ Dimension nào (View Level)

Trước khi được hỗ trợ LOD trong Tableau, bạn không thể tạo ra các tính toán khác với cấp độ view của nó

 

Ví dụ: bạn muốn so sánh doanh số của từng cửa hàng với doanh số trung bình của tất cả cửa hàng.

 

Nếu sử dụng công thức: [Sales] – AVG[Sales] thì Tableau sẽ báo lỗi: “Cannot mix aggregate and non – aggregate agruments with this function" nhưng với LOD, đã không còn khó khăn trong tính toán này cho bạn nữa, đơn giản: [Sales] - {AVG[Sales]}

3. Cú pháp của biểu thức LOD

Một biểu thức LOD có cấu trúc như sau:

{ [FIXED | INCLUDE | EXCLUDE] <Chiều Phân Tích> : <Phép Toán Tập Hợp>}

Trong đó:

 

{ }: Toàn bộ biểu thức LoD được xuất hiện bên trong dấu ngoặc nhọn

 

[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE]: Từ khóa sử dụng. Với:

  • FIXED: Tổng hợp các kết quả Dimension được quy định trong Calculation. Khi sử dụng hàm này, tất cả các bộ lọc đều không ảnh hưởng đến giá trị của nó.
  • EXCLUDE: Loại bỏ đi Dimension đặt trong cấu trúc hàm
  • INCLUDE: Xác định mức độ chi tiết theo Dimension trong hàm.

Chiều Phân Tích: Có thể một hoặc nhiều Dimension kể cả Dimension về thời gian và chúng ngăn cách nhau bằng dấu phẩy –“ ,”

Phép Toán Tập Hợp: các tính toán được thực hiện theo mục tiêu.

 

 

4. Hạn chế của LOD

  • Không show kết quả ngoài màn hình Datasource
  • Biểu thức LOD với measure có kiểu dữ liệu Float có thể cho kết quả không chính xác
  • Khi Blending Data, các field liên kết ở Primary Data phải được bật lên trước khi sử dung LOD ở Secondary Data.

 

Lưu ý: Biểu thức LOD khi tạo ra khi sử dụng FIXED có thể là Dimensions hoặc Measures; INCLUDE & EXCLUDE luôn luôn là Measures.

 

upload_2017-7-25_14-44-14.png