Skip navigation

Vietnam

November 12, 2017 Previous day Next day
Truong Dai

Sophisticated Calculations

Posted by Truong Dai Nov 12, 2017

Các tính năng: Ngôn ngữ lập trình thông minh, biểu thức LOD, tạo công thức nhanh, các hàm thống kê.

 

Thông thường, dữ liệu nguồn không chứa tất cả các lĩnh vực cần thiết cho một phân tích toàn diện. Các nhà phân tích cần một ngôn ngữ đơn giản nhưng mạnh mẽ để chuyển đổi dữ liệu. Để trao quyền đầy đủ, các nhà phân tích cần có các khả năng sau:

 

- Tính đa dạng: Các công thức tính toán được hỗ trợ bởi một thư viện các chức năng.

 

- Tính linh hoạt: Một công thức được tổng hợp bởi nhiều công thức tính toán khác.

 

- Kết quả tính toán: Các phép toán phức tạp và phép toán lặp phụ thuộc vào dữ liệu.

 

Mặc dù Tableau rất dễ sử dụng nhưng chúng tôi cũng cung cấp một tính năng mạnh mẽ có thể biểu hiện các logic phức tạp. Với các trường tính mới, bạn có thể dễ dàng thực hiện các phép tính số học, biểu hiện logic có điều kiện, hoặc thực hiện các thao tác chuyên biệt trên dữ liệu. Có hai khả năng chính cho tính năng này là Lever Of Detail (LOD) Expressions và Table Calculations.

 

Với tính năng này đã làm tăng khả năng biểu đạt ngôn ngữ cho Tableau. Có nhiều trường hợp phân tích trước đây khá thách thức hoặc không thể làm được, thì bây giờ có thể xử lý với một biểu thức rất đơn giản, súc tích.

1. Level of detail:

 

Level of Details (LOD) Expression - Biểu thức thể hiện chi tiết theo từng cấp độ.

LOD thường được gọi là Biểu thức LOD hoặc các phép tính LOD, được sử dụng trong nhiều trường hợp, cụ thể như sau:

 

  • Khi bạn cần phân tích theo từng nhóm, so sánh sự khác nhau giữa các nhóm
  • Tính tổng và trung bình theo từng phân khúc
  • Các phép toán tập hợp của tập hợp
  • Phân phối của tập dữ liệu

Một số ví dụ về LOD...

upload_2017-8-10_13-49-27.png

Hình 1: Tần suất đặt hàng của khách hàng: số lượng khách hàng đã thực hiện một đơn đặt hàng, hai đơn đặt hàng, ba đơn đặt hàng… là bao nhiêu.

 

upload_2017-8-10_13-49-39.png

 

Hình 2: Phân tích theo nhóm: phân loại khách hàng theo năm mua hàng đầu tiên để so sánh doanh số bán hàng hàng năm. Chúng ta sử dụng LOD để xác định ngày đặt hàng tối thiểu cho mỗi khách hàng.

 

upload_2017-8-10_13-49-55.png

 

Hình 3: KPI hàng ngày: với các thông tin cần thiết cho KIP theo ngày, LOD cho phép bạn dễ dàng tạo các chỉ số KPI để phân tích.

 

Xem bài viết Level of Details (Part 1) để biết thêm thông tin chi tiết.

 

2. Table Calculation:

 

Cũng như LOD, với Table Calculation bạn cũng có thể tách nhóm và sử dụng các công thức tính toán có sẵn trong Tableau để phân tích dữ liệu. Đơn giản với vài click chuột, không cần bạn biết về kỹ thuật, và tiết kiệm thời gian phân tích cho người tiêu dùng để tạo biểu thức tính toán mới.

 

upload_2017-8-10_13-55-42.png

 

Hình 4: Lấy mẫu dữ liệu trong ngày cho thấy những thông tin cần thiết có thể có về các chart trên.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết bạn xem bài viết : Table Calculations Update