upload_2017-8-14_8-25-14.png
Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để kết nối Microsoft Dynamics CRM của bạn với Tableau thông qua OData.

 

Hiện nay có rất nhiều công cụ BI tuyệt vời, mỗi bộ có thể kết nối với dữ liệu bằng nhiều cách. Có rất nhiều lựa chọn thực sự làm tăng khả năng tạo ra các báo cáo tuyệt vời và hình dung. Một trong số nhiều lựa chọn kết nối được gọi là OData. Kết nối dựa trên REST này được Microsoft thiết lập và có thị trường ngày càng tăng của người dùng. Do đó trọng tâm của hướng dẫn này: kết hợp Dynamics CRM với Tableau thông qua OData.

 

Các công cụ bắt buộc cho hướng dẫn này:

 

1. Microsoft Dynamics CRM Account
2. Progress DataDirect Cloud Account
3. Tableau Desktop

 

Nếu bạn cần bất kỳ công cụ nào được yêu cầu, tải về theo các liên kết dưới đây:
Dynamics CRM: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-concierge
DataDirect Cloud: https://pacific.progress.com/console/register?productName=d2c&ignoreCookie=true
Tableau Desktop: http://www.tableau.com/products/trial

 

Đầu tiên ta cần một vài thông tin từ môi trường Dynamics CRM. Khi bạn đã đăng nhập và bảng điều khiển của bạn đã được tải, hãy nhấp vào kéo xuống "Khu vực làm việc chính - Hiển thị" (dưới đây là ba đường ngang giữa Microsoft Dynamics CRM và Bán hàng) được hiển thị bên dưới.

 

upload_2017-8-14_8-27-41.png
Từ đây chúng tôi sẽ muốn chọn Cài đặt, sau đó Tùy chỉnh.
upload_2017-8-14_8-27-53.png

 

Ta quan tâm đến một số nội dung trong Developer Resources.
upload_2017-8-14_8-28-14.png
Thông tin chúng tôi cần là dưới Dịch vụ Tổ chức. Địa chỉ đích là những gì DataDirect Cloud sẽ sử dụng để ping Dynamics. Giữ URL này vì nó cần thiết.

 

upload_2017-8-14_8-28-27.png
Bây giờ, hãy thiết lập DataDirect Cloud

 

Đăng nhập vào DataDirect Cloud(D2C). Khi trang chính đã được tải, bạn sẽ thấy một số tùy chọn trên bảng điều khiển bên trái. Chọn Nguồn dữ liệu.

 

upload_2017-8-14_8-28-40.png

 

upload_2017-8-14_8-28-50.png


Trên trang Nguồn dữ liệu, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn để kết nối với các nguồn tuyệt vời. Chọn Microsoft Dynamics CRM.

 

upload_2017-8-14_8-29-5.png
Khi trang "Tạo nguồn Dynamics CRM" đã được tải, hãy đảm bảo chọn tùy chọn Cloud. Bạn sẽ thấy một vài thay đổi đối với biểu mẫu được thực hiện giữa các tùy chọn On-Premise và Cloud.
upload_2017-8-14_8-29-16.png
Từ đây chúng tôi sẽ điền vào mẫu đơn:

 

- Data Source Name - Bạn có thể gọi nó bất cứ điều gì bạn thích (Tôi dùng MSDynamics)

 

- Description(mô tả): ở đây tôi để trống nhưng bạn có thể thêm bất cứ gì.

 

- User ID: Đây là đăng nhập Dynamics CRM của bạn chứ không phải tên người dùng Tài khoản Microsoft thông thường của bạn

 

- Password: Đây là mật khẩu Dynamics CRM.

 

- Organizational Service URL: Đây là URL chúng tôi đã điều hướng đến trước đó trong CRM và được giữ lại.
upload_2017-8-14_8-29-34.png
Từ thời điểm này hãy thử nhấn "test connection". Sau vài giây, bạn sẽ nhận được một thông báo được hiển thị bên dưới. Nếu không, hãy xác nhận rằng tất cả các trường kết nối được đặt chính xác.

 

upload_2017-8-14_8-33-22.png
Từ đây chúng tôi sẽ chuyển sang tab OData. Tab này sẽ cần phải được phổ biến với một số thông tin để cấu hình đúng cách kết nối OData. Đầu tiên, hãy chọn "Cấu hình Lược đồ".