Skip navigation
2017
upload_2017-8-14_8-25-14.png
Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để kết nối Microsoft Dynamics CRM của bạn với Tableau thông qua OData.

 

Hiện nay có rất nhiều công cụ BI tuyệt vời, mỗi bộ có thể kết nối với dữ liệu bằng nhiều cách. Có rất nhiều lựa chọn thực sự làm tăng khả năng tạo ra các báo cáo tuyệt vời và hình dung. Một trong số nhiều lựa chọn kết nối được gọi là OData. Kết nối dựa trên REST này được Microsoft thiết lập và có thị trường ngày càng tăng của người dùng. Do đó trọng tâm của hướng dẫn này: kết hợp Dynamics CRM với Tableau thông qua OData.

 

Các công cụ bắt buộc cho hướng dẫn này:

 

1. Microsoft Dynamics CRM Account
2. Progress DataDirect Cloud Account
3. Tableau Desktop

 

Nếu bạn cần bất kỳ công cụ nào được yêu cầu, tải về theo các liên kết dưới đây:
Dynamics CRM: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-concierge
DataDirect Cloud: https://pacific.progress.com/console/register?productName=d2c&ignoreCookie=true
Tableau Desktop: http://www.tableau.com/products/trial

 

Đầu tiên ta cần một vài thông tin từ môi trường Dynamics CRM. Khi bạn đã đăng nhập và bảng điều khiển của bạn đã được tải, hãy nhấp vào kéo xuống "Khu vực làm việc chính - Hiển thị" (dưới đây là ba đường ngang giữa Microsoft Dynamics CRM và Bán hàng) được hiển thị bên dưới.

 

upload_2017-8-14_8-27-41.png
Từ đây chúng tôi sẽ muốn chọn Cài đặt, sau đó Tùy chỉnh.
upload_2017-8-14_8-27-53.png

 

Ta quan tâm đến một số nội dung trong Developer Resources.
upload_2017-8-14_8-28-14.png
Thông tin chúng tôi cần là dưới Dịch vụ Tổ chức. Địa chỉ đích là những gì DataDirect Cloud sẽ sử dụng để ping Dynamics. Giữ URL này vì nó cần thiết.

 

upload_2017-8-14_8-28-27.png
Bây giờ, hãy thiết lập DataDirect Cloud

 

Đăng nhập vào DataDirect Cloud(D2C). Khi trang chính đã được tải, bạn sẽ thấy một số tùy chọn trên bảng điều khiển bên trái. Chọn Nguồn dữ liệu.

 

upload_2017-8-14_8-28-40.png

 

upload_2017-8-14_8-28-50.png


Trên trang Nguồn dữ liệu, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn để kết nối với các nguồn tuyệt vời. Chọn Microsoft Dynamics CRM.

 

upload_2017-8-14_8-29-5.png
Khi trang "Tạo nguồn Dynamics CRM" đã được tải, hãy đảm bảo chọn tùy chọn Cloud. Bạn sẽ thấy một vài thay đổi đối với biểu mẫu được thực hiện giữa các tùy chọn On-Premise và Cloud.
upload_2017-8-14_8-29-16.png
Từ đây chúng tôi sẽ điền vào mẫu đơn:

 

- Data Source Name - Bạn có thể gọi nó bất cứ điều gì bạn thích (Tôi dùng MSDynamics)

 

- Description(mô tả): ở đây tôi để trống nhưng bạn có thể thêm bất cứ gì.

 

- User ID: Đây là đăng nhập Dynamics CRM của bạn chứ không phải tên người dùng Tài khoản Microsoft thông thường của bạn

 

- Password: Đây là mật khẩu Dynamics CRM.

 

- Organizational Service URL: Đây là URL chúng tôi đã điều hướng đến trước đó trong CRM và được giữ lại.
upload_2017-8-14_8-29-34.png
Từ thời điểm này hãy thử nhấn "test connection". Sau vài giây, bạn sẽ nhận được một thông báo được hiển thị bên dưới. Nếu không, hãy xác nhận rằng tất cả các trường kết nối được đặt chính xác.

 

upload_2017-8-14_8-33-22.png
Từ đây chúng tôi sẽ chuyển sang tab OData. Tab này sẽ cần phải được phổ biến với một số thông tin để cấu hình đúng cách kết nối OData. Đầu tiên, hãy chọn "Cấu hình Lược đồ".

 

 

 

Tableau Python Server(TabPy) là một phần trong phạm vi các lựa chọn mở rộng của Tableau. Chúng bao gồm giao diện biên soạn tính toán. Cùng với SDK kết nối dữ liệu web, API JavaScript, REST API, API trích xuất dữ liệu Tableau và API tài liệu của Table.

 

TabPy framework cho phép Tableau thực hiện mã Python từ xa. Nó có hai thành phần:

 

1. Một tiến trình máy chủ được xây dựng trên Tornado, cho phép thực hiện mã Python từ xa thông qua một tập hợp các API REST. Mã có thể được thực hiện ngay hoặc tiếp tục tồn tại trong quá trình máy chủ và được hiển thị dưới dạng một điểm cuối REST, được gọi sau.

 

2. Một thư viện khách hàng cho phép triển khai các điểm cuối như vậy, dựa trên các chức năng Python.

 

Tableau có thể kết nối với máy chủ TabPy để thực thi mã Python khi đang di chuyển và hiển thị kết quả trong các hình ảnh của Tableau. Người dùng có thể kiểm soát dữ liệu và các thông số được gửi đến TabPy bằng cách tương tác với worksheets, dashboard hoặc các stories của Tableau.

 

Để chạy mã Python trong trường tính của Tableau, hãy nhập địa chỉ và số cổng cho máy chủ TabPy trong Tableau.

 

upload_2017-8-15_8-22-49.png

 

Trên máy chủ Tableau, sử dụng tiện ích dòng lệnh tabadmin để cấu hình kết nối TabPy.

tabadmin stop
tabadmin set vizqlserver.extsvc.host <ip address or host name of the machine hosting TabPy>
tabadmin set vizqlserver.extsvc.port <port for TabPy>
tabadmin configure
tabadmin start

Không cần phải cài đặt TabPy trên máy tính Tableau hoặc máy tính để bàn - tất cả những gì được yêu cầu là một con trỏ tới một máy chủ TabPy.

Một khi cấu hình được hoàn tất, bạn có thể sử dụng Python trong các trường tính trong Tableau.

upload_2017-8-15_8-23-57.png

Extracts và performance với Hyper speed

Với Hyper đang cung cấp năng lượng cho Tableau, bạn sẽ thấy công cụ trích xuất nhanh hơn và hiệu suất truy vấn tốt hơn cho các bộ dữ liệu lớn.

 

tableau 10.5 đã tích hợp trích xuất siêu dữ liệu bằng cách loại bỏ hầu hết các quá trình xử lý sau khi nhập dữ liệu. Và vì Hyper được thiết kế để xử lý bộ dữ liệu đặc biệt lớn, ta có thể chọn trích xuất dữ liệu của mình dựa trên những gì ta cần, chứ không phải số lượng hạn chế về số lượng dữ liệu. Bottom line: Trích xuất nhiều dữ liệu hơn, nhanh hơn.

 

Khi đang phân tích dữ liệu, lưu lại là rất quan trọng. Nói cách khác, ta cần hiệu suất truy vấn nhanh để theo kịp bạn và các câu hỏi của bạn. Với Hyper, chúng tôi đã cải thiện hiệu suất cho các truy vấn tính toán thông thường, như đếm các trường khác biệt, tính toán và thao tác trường văn bản. Và khi khối lượng dữ liệu tăng lên, Tableau vẫn tiếp tục mà không làm ảnh hưởng đến hiệu suất, có nghĩa là bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp và dữ liệu bạn có thể nghĩ tới.

 

Về mặt tổ chức, Hyper giúp bạn quy mô các chiết xuất được sử dụng rộng rãi để sử dụng rộng rãi đồng thời. Hyper cải thiện thông lượng giao dịch bằng cách tận dụng tốt hơn phần cứng của bạn. Vì vậy, trong thời gian sử dụng cao điểm, chẳng hạn như kết thúc quý đặt hàng bán hàng, triển khai Tableau của bạn tốt hơn sẽ xử lý tăng đột ngột khối lượng công việc của Tableau.

 

Nhận được hình ảnh đầy đủ với viz trong chú giải công cụ

Thêm thông tin quan và tối đa hoá khoảng trống trên màn hình, với cả trong chú giải công cụ. Làm nổi bật các xu hướng theo thời gian, cung cấp một mức độ chi tiết khác - thậm chí bao gồm nhiều vizze - chỉ bằng một chú giải công cụ.

 

[IMG]

 

Trong trình chỉnh sửa chú thích công cụ, chọn bảng bạn muốn nhúng từ trình đơn Chèn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh kích thước và lọc hành động cho viz của bạn trong chú giải công cụ.

 

Tinh chỉnh quản lý nội dung của bạn

Thưởng thức nhiều tùy chọn hơn khi tổ chức nội dung của bạn trên Tableau Server và Tableau Online. Kiểm soát dự án tốt hơn cho phép bạn tổ và tổ chức các dự án theo ý thích, và tùy chỉnh quyền cho từng cấp.

 

Một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất từ diễn đàn Ý tưởng đã đến: khả năng đổi tên sách làm việc trên máy chủ Tableau. Trước đây, bạn phải tải xuống một bảng tính, đổi tên, xuất bản lại, rồi xóa phiên bản cũ để hoàn thành tác vụ này. Bây giờ, quá trình tương tự được thực hiện với một nhấp chuột, ngay trong trình duyệt. Và, tiền thưởng: Tất cả đăng ký, cảnh báo, số liệu thống kê sử dụng, địa điểm yêu thích và nhiều thông tin khác vẫn còn nguyên vẹn.

 

Đừng lo lắng nếu những người khác đang sử dụng một phiên bản khác của Tableau trong tổ chức của bạn. Bạn có thể hoàn nguyên sổ làm việc sang các phiên bản cũ hơn với khả năng tương thích phiên bản của bảng tính được cải thiện.

 

upload_2017-10-26_9-6-48.png

 

Mang thêm ngữ cảnh cho các đăng ký của bạn

Bạn có bao giờ muốn thêm chi tiết hơn, hoặc một mục hành động, vào một email đăng ký? Bây giờ, bạn có thể bao gồm các tóm lược và cuộc gọi đến các dữ liệu cụ thể trong tin đăng ký thuê bao. Thêm văn bản vào bất kỳ email đăng ký nào bạn tạo cho mình hoặc đăng ký người khác và dễ dàng cập nhật thư bất cứ khi nào bạn muốn.

upload_2017-10-26_9-7-10.png

 

Ngoài ra, liên quan đến số lượng lớn người dùng với một cú nhấp chuột, với khả năng đăng ký các nhóm. Thay vì thêm người dùng riêng lẻ, hãy tìm kiếm và thêm nhóm ngay lập tức. Thêm nhóm không loại bỏ kiểm soát bạn có - bạn vẫn có thể xoá hoặc thay đổi cài đặt quyền ở cấp người dùng.

 

Triển khai Tableau ở quy mô

Tiết kiệm cho bạn một bước trong quá trình cài đặt Tableau Desktop và triển khai quy mô lớn hơn trơn tru hơn khi kích hoạt giấy phép máy tính để bàn tự động. Chỉ cần chạy tham số dòng lệnh mới và chỉ định một khoá cấp phép.

Chào các bạn. Hôm nay, tôi mở thêm một chủ đề mới về Big Data. Về khái niệm Big Data, tôi cũng đã nghe nói nhiều từ hơn một vài năm trước lận nhưng gần đây mới có thời gian research. Đại khái là theo sự hiểu biết của tôi là nếu bạn có trong tay một tập dữ liệu cực kỳ lớn gần cả triệu record, mỗi record có khoản vài chục column và mỗi ngày nó lại tăng thêm. Bạn có nhu cầu là cần thao tác nhanh trên tập dữ liệu này để lấy ra một tập dữ liệu cần thiết để phân tích, đưa ra số liệu cụ thể cho một công việc nào đó thì đấy là Big Data. Vậy vấn đề được đặt ra là:

1. Làm sao để lưu trữ cái đống dữ liệu to lớn đó sao cho dễ quản lý và sử dụng, truy vấn nhanh?

 

2. Làm sao để phân tích nhanh nhất có thể đối với dữ liệu cực lớn này?

 

Với câu hỏi 1, tôi đã tìm ra câu trả lời cho bản thân tôi đó là MongoDB và Elasticsearch. Hiện tại có rất nhiều loại CSDL dùng để lưu trữ cho Big Data nhưng trong phạm vì nhu cầu sử dụng của tôi, thì tôi ưng nhất là MongoDB và Elasticsearch (nếu sau này có thêm nhu cầu mới thì research thêm)

 

Với những ứng dụng cần full text search, cần search nhanh thì dùng Elasticsearch. Đối với ứng dụng mà việc ghi dữ liệu nhiều hơn thì nên dùng MongoDB.

 

Lúc đầu research thì đề cập đến Apache Hadoop và Apache Spark và sau một thời gian đọc tài liệu, ebook…. thì tôi chọn Apache Spark tại vì cái này nó có thể chơi được với Hadoop luôn

rồi, đó là lý do tại sao có cái bài tutorial về cài đặt Apache Spark.

 

1. Apache Spark là gì?

Apache Spark là một nền tảng tính toán theo cluster mã nguồn mở, được phát triển lần đầu tiên tại AMPLab thuộc đại học California, Berkeley vào năm 2009. Sau này, vào năm 2013, Spark được trao lại cho Apache Software Foundation và phát triển đến ngày nay. Một trong những đặt tính nổi bật nhất của Spark là tốc độ xử lý, do Spark xử lý data hoàn toàn trên bộ nhớ (in – memory processing), ngoài ra có thể kể thêm một số tính năng khác như:

 

§ Spark Streaming.

 

§ Machine Learning and Graph.

 

§ Spark SQL/DataFrame API.

 

§ Spark’s integration with Hadoop.

upload_2017-8-16_16-11-51.png

 

2. Cài đặt Spark trên Windows

 

Do Spark được viết bằng ngôn ngữ Scala mà Scala thì dựa vào JVM cho nên đầu tiên các bạn phải cài JDK.

 

Cài JDK xong, các bạn nhớ tạo biến môi trường JAVA_HOME. Vào Control Panel, chọn System, bên góc trái, chọn Advanced System settings, nó sẽ mở cái của sổ System Properties


upload_2017-8-16_16-12-27.png

 

Chọn tab Advanced, click nút Environment Variables…

upload_2017-8-16_16-13-1.png

 

Ở cái khu vục phía trên là tạo biến môi trường cho user, các bạn click nút New…, sau đó nhập nội dung vào như sau:

upload_2017-8-16_16-13-17.png

Ở cái ô Variable value, ở đây do tôi cài jdk tại thư mục C:\Java\jdk, còn thư mục cụ thể JDK của các bạn là gì thì bạn ghi cho chính xác nha. Xong Click OK.

 

Hiện tại các bạn đang đứng ở cái của sổ Environment Variables. Tiếp theo, các bạn set thêm cái thư mục bin của JDK vào biến môi trường PATH. Các bạn tìm cái biến PATH như hình:

 

upload_2017-8-16_16-13-46.png

chọn nó, click nút Edit… hoặc double click vào biến PATH cũng được


upload_2017-8-16_16-14-1.png

 

Click nút New…, thêm dòng %JAVA_HOME%\bin như sau:

upload_2017-8-16_16-14-16.png

 

Sau đó, click OK, Click tiếp OK ở của sổ Environment Variables. Sau đó mở của sổ Command Prompt lên gõ java -version xem coi nó chạy không, nêu chạy ra như hình là ổn.

upload_2017-8-16_16-14-32.png

 

Tiếp theo là các bạn download Spark tại chủ của nó: https://spark.apache.org/downloads.html. Hiện tại version mới nhất là 2.0.2 như hình:

upload_2017-8-16_16-15-43.png

Nhưng trong quá trình thử viết demo trên Spark thì tôi thấy rằng do Spark 2.0.2 được build bằng Scala 2.11 nó chạy không được tương thích với một số thư viện khác nên tôi quyết định chuyển xuống sử dụng Spark 1.6.3 build bằng Scala 2.10 cho nó thuận tiện. Do vậy, các bạn chọn Spark 1.6.3 Pre-built for Hadoop 2.6 như hình sau:

upload_2017-8-16_16-15-58.png

 

Sau khi download file spark-1.6.3-bin-hadoop2.6.tgz, các bạn giải nén nó bằng winrar vào thư mục nào cũng được, trên máy của tôi thì tôi extract nó ra thư mục E:\Server\spark\1.6.3

upload_2017-8-16_16-16-17.png
Tiếp theo, các bạn tạo biến môi trường SPARK_HOME và set %SPARK_HOME%\bin vào biến PATH tương tự như khi nảy các làm làm với JDK nha.

Đến đây, vẫn chưa chơi được với Spark đâu, các bạn vào trang này: https://github.com/steveloughran/winutils để download cái winutils cho Hadoop nữa.
Do tôi sử dụng Spark 1.6.3 pre-built for Hadoop 2.6 nên tôi chọn thư mục trên github là https://github.com/steveloughran/winutils/tree/master/hadoop-2.6.4/bin, kéo xuống bên dưới, các bạn sẽ thấy cái file winutils.exe

upload_2017-8-16_16-16-56.png

 

Click vô, nó sẽ chuyển sang trang download file này, download xong thì các bạn bỏ nó vào thư mục nào cũng được, ví dụ tôi bỏ nó vào thư mục E:\Server\hadoop-winutils\2.6.4. Sau đó, các bạn tạo biến môi trường là HADOOP_HOME với đường dẫn là cái thư mục chứa file winutils này.

upload_2017-8-16_16-17-12.png

Đến đây, làm tiếp cái bước cuối nữa, các bạn vào thư mục %SPARK_HOME%\conf, kiếm cái file log4j.properties.template, các bạn copy nó thành file log4j.properties

Mở file này lên, tìm đến cái dòng sau:

log4j.rootCategory=INFO,console

đổi cái chữ INFO thành WARN, sau đó save lại nha

log4j.rootCategory=WARN,console

Rồi, sau khi setup, cấu hình xong, chạy thử coi Spark nó hoạt động không nha. Các bạn mở Command Prompt lên, đứng ở bất kỳ thư mục nào cũng được rồi gõ lệnh spark-shell, nếu nó chạy ra được chữ SPARK 1.6.3 như hình

upload_2017-8-16_16-17-51.png

và nó tiếp tục chạy cho đến khi các bạn thấy dấu nháy scala> là coi như Spark run thành công.

upload_2017-8-16_16-18-10.png

Vậy là kết thúc bài giới thiệu và cài Apache Spark.

Các ký tự ASCII dường như lại nổi lên trong Tableau. Một thời gian dài trước đây trong một phiên bản Tableau cũ. Một Jedi trẻ tên là Andy Cotgreave đã đưa ra kỹ thuật tuyệt vời này để đưa các biểu đồ thanh trong các chú giải công cụ trong Tableau. Hy vọng rằng, Tableau sẽ phát hành chức năng "Viz in Tooltips" trong tương lai gần. Kỹ thuật tương tự mà Andy đã sử dụng đã được tận dụng cho nhiều thứ khác. Gần đây nhất, Rody Zackovich đã đăng thêm Bảng mã ASCII và Biểu đồ String trong Bảng. Nếu bạn không nhìn thấy điều này bạn chắc chắn nên kiểm tra xem nó ra. Một số ý tưởng tuyệt vời về làm thế nào để làm tất cả các loại biểu đồ.

 

Danh sách các ký tự Unicode

Chỉ cần Google "Unicode Characters" bạn sẽ tìm thấy rất nhiều kết quả trả về.
# 10 - Điều hướng Storypoint và biểu tượng
Dưới đây là ví dụ về Unicode được sử dụng trong Storypoints navigation.

 

upload_2017-8-25_10-4-17.png

 

Và Biểu tượng trong Storypoints navigation.

 

upload_2017-8-25_10-4-33.png

 

# 9 - Thêm Biểu tượng hoặc Chỉ số KPI vào bất kỳ vùng văn bản nào
upload_2017-8-25_10-4-53.png
Dưới đây là ví dụ về một ký tự Unicode trên một nhãn trục và như văn bản trên một dấu chấm.
upload_2017-8-25_10-5-7.png
# 8 - Ký tự Unicode có thể trong dữ liệu của bạn

 

Một trường trong Excel được nhập hoặc chỉ sao chép và dán vào Tableau. Cũng giống như cách bạn có thể sử dụng chúng trong Excel, bạn có thể đưa chúng vào làm dữ liệu trong trường của bạn.

 

upload_2017-8-25_10-5-41.png

 

# 7 - Sử dụng chúng để làm một huyền thoại tùy chỉnh

 

Tôi đã thực hiện một điểm chấm gần đây và muốn color legend của tôi để được tròn hình dạng thay vì các hình vuông mặc định trong color legend Tableau. Một tùy chọn là tạo một bảng tính tùy chỉnh với hình dạng, nhưng Unicode thực sự nhanh hơn nhiều. Tôi không cần huy hiệu màu để lọc, vì vậy tôi chỉ tạo ra một hộp văn bản và thả xuống một số ký tự Unicode và định dạng các màu sắc và tôi đã được thực hiện trong vài giây. Tôi chỉ sử dụng ký tự Unicode cho một vòng tròn và đường thẳng.
upload_2017-8-25_10-6-14.png
# 6 - Sử dụng chúng trong các thông số và bộ lọc
upload_2017-8-25_10-6-33.png
# 5 - Sử dụng chúng làm biểu tượng trên bản đồ

upload_2017-8-25_10-7-38.png

 

# 4 - Sử dụng chúng trong các trường tính
upload_2017-8-25_10-8-3.png

# 3 - Xuất sang PDF ở Độ phân giải Cao

Không giống như hình dạng và hình ảnh, văn bản và Unicode sẽ In sang PDF với độ phân giải cao. Điều này rất hữu ích khi tôi cần xuất đồ họa có độ phân giải cao ra khỏi Tableau thành PDF. Thêm vào thời điểm khác.

 

upload_2017-8-25_10-8-35.png

 

# 2 - Tạo bảng biểu được tô màu trong dữ liệu của bạn

 

Trong ví dụ này, tôi kết hợp # 8, nhập Unicode trong dữ liệu, cùng với một hình dạng kết cấu. Điều này cho phép tôi tạo một biểu đồ thanh kết cấu. Một cái gì đó mà bạn không thể làm với một biểu đồ thanh điển hình trong Tableau.

upload_2017-8-25_10-10-45.png

# 1 - Chỉ để giải trí

Có tất cả các loại nhân vật có sẵn, vì vậy hãy sáng tạo và vui chơi đùa giỡn một tí. Có lẽ bạn có thể thấy rằng các khả năng là vô tận. Chúng tôi đã thấy một số ứng dụng sáng tạo đã có, nhưng các ký tự Unicode thực sự có thể được sử dụng ở bất cứ đâu mà văn bản được sử dụng trong Tableau. Ví dụ: biểu đồ, chú giải công cụ, nhãn, chú thích, bộ lọc, thông số, nhãn bản đồ, trường tính, nhãn khung và chúng thậm chí có thể được nhập vào làm dữ liệu của bạn. Tôi chắc chắn bạn sẽ tìm thấy sử dụng mới cho họ.

 

upload_2017-8-25_10-11-29.png

upload_2017-8-25_10-11-35.png

upload_2017-8-30_8-23-4.png

 

Các GIF động có thể làm Tableau viz của bạn trở nên thú vị. Kiểm tra Rainy Day Viz ở trên để làm ví dụ. Làm thế nào để thực hiện các viz? Làm theo các bước dưới đây để tạo và tạo kiểu bằng cách sử dụng GIF động.

 

1. Sử dụng GIF động làm hình nền

 

 

Đây là mẹo mà tôi đã sử dụng: Data + Science. Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng GIF động để hiển thị các hành động trở nên trực quan hơn. Tuy nhiên, trong cách này, tôi đang sử dụng GIF động làm hình nền. Và tôi đã tạo một trang HTML và sử dụng GIF động làm hình nền. Dưới đây là một số mã ví dụ để thực hiện việc này. Lưu mã này, đặt một đối tượng trang web vào bảng điều khiển của bạn và sử dụng địa chỉ cho trang được lưu trữ của bạn.

 

 

<html>

 

<style type="text/css">

 

body {

 

background: url(http://www.dataplusscience.com/files/200.gif)

 

no-repeat rgb(30,30,30) fixed center center;

 

background-size: contain;

 

}

 

</style>

 

</html>

 

2. Text Box Có Thể Trong Suốt

 

Nền biểu đồ và nền của bản đồ không thể hiển thị trong suốt trên trang tổng quan, nhưng các đối tượng văn bản có thể hiển thị trong suốt. Điều này cho phép văn bản xuất hiện trên đầu GIF động nhưng không có màu nền. Nhấp chuột phải và chọn "định dạng đối tượng văn bản" và đặt bóng để "none".

 

upload_2017-8-30_8-23-40.png


3. Sử dụng ký tự Unicode trong hộp văn bản với nền trong suốt

 

Một trong những lợi ích của việc sử dụng các ký tự Unicode là nó nằm trong một hộp văn bản, có nghĩa là nó có thể có nền trong suốt. (Tìm hiểu thêm về cách sử dụng các ký tự Unicode ở đây.) Trong câu này, ta đang sử dụng ký tự ô với bóng của đối tượng văn bản được đặt thành "none".

 

upload_2017-8-30_8-24-15.png

 

4. Sử dụng hộp văn bản trống với bóng

 

Hộp nền ánh sáng phía trên cùng của GIF động là một hộp văn bản trống. Đơn giản chỉ cần thêm một hộp văn bản với một không gian trống để Dashboad(floating) và thiết lập bóng tối đến 50% hoặc đến mức mong muốn.

 

upload_2017-8-30_8-24-52.png

 

5. Sử dụng các tệp PNG với nền trong suốt

 

 

Bản đồ là một tệp PNG là một hình ảnh có nền trong suốt. Khi được đặt trên bảng điều khiển, điều này có tác dụng tương tự như văn bản trong suốt.

upload_2017-8-30_8-25-15.png

 

6. Sử dụng hộp văn bản cho biểu đồ với các ký tự Unicode

 

upload_2017-8-30_8-25-36.png

 

7. Tạo một trường tính toán để vẽ bản đồ

 

 

Khi thiết kế bản đồ trên Tableau, nhưng tôi không có bất kỳ dữ liệu địa lý nào. Tôi tạo ra hai trường được tính toán - một cho State, trong đó có "Ohio" trong công thức, và một cho City, trong đó có "Cincinnati" trong công thức. Sau đó, đặt trường địa lý thành Thành phố và tiểu bang(tỉnh) tương ứng để Tableau tạo ra kinh độ và vĩ độ. Phần còn lại chỉ là định dạng bản đồ (thêm vào đó ở đây). Đó là một bản đồ hai trục với một bản đồ tô bóng cho tiểu bang(tỉnh) và một bản đồ chấm cho thành phố.

 

upload_2017-8-30_8-26-14.png

 

8. Sử dụng công cụ để tạo một GIF động

 

 

Có một số công cụ trực tuyến để tạo các GIF văn bản động. Tôi đã sử dụng textanim.com. Công cụ này có một hộp để nhập văn bản tùy chỉnh của riêng bạn và đặt các cài đặt khác nhau cho các tùy chọn màu, kích thước và hình ảnh động. Một khi bạn đã thiết kế văn bản phim hoạt hình, sau đó bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp GIF động.

 

upload_2017-8-30_8-26-44.png

 

9. Sử dụng một vùng chứa cho tiêu đề biểu đồ và biểu đồ

 

 

Khi đặt một biểu đồ trên một bảng điều khiển bằng cách sử dụng một floating tile, tiêu đề của biểu đồ có một break nhỏ từ khu vực biểu đồ. Hai khu vực có thể được ngăn cách riêng, nhưng nếu chúng có cùng màu, sau đó có một khoảng nhỏ giữa, sau đó đặt chúng vào một container. Và bạn có thể định dạng nền của vùng chứa và tiêu đề và diện tích biểu đồ sẽ xuất hiện trong vùng chứa.

 

Without a container:

 

upload_2017-8-30_8-27-8.png

 

With a container:

upload_2017-8-30_8-27-48.png

 

10. Sử dụng các ký tự Unicode để tạo các biểu đồ kết cấu

 

 

Tableau không cung cấp thẻ Marks cho thuộc tính preattentive của kết cấu. Trong câu này, tôi đã sử dụng một hộp văn bản với các ký tự Unicode và đặt nó trên đầu biểu đồ thanh. Do đường lưới, tôi đã kết thúc bằng cách sử dụng bốn hộp văn bản để các dấu chấm không hiển thị trên đường line. Nhưng nếu các đường line không có, sau đó nó có thể là một hộp văn bản. Lưu ý: Một nhược điểm là chú giải công cụ từ biểu đồ thanh sẽ không hoạt động nếu nó được bao phủ bằng hộp văn bản.

upload_2017-8-30_8-29-11.png

 

Truong Dai

Tableau Tips - Maps

Posted by Truong Dai Oct 20, 2017

#10 - Xóa Lớp Bản đồ

 

Một cách dễ dàng để tạo ra một bản đồ cho hình ảnh của bạn là xóa các lớp bản đồ. Chọn Bản đồ trên thanh công cụ và "Lớp bản đồ" và sau đó bỏ chọn tất cả mọi thứ trong cửa sổ lớp bản đồ. Điều này sẽ chỉ để lại phác thảo của dữ liệu bản đồ.

upload_2017-8-26_10-36-50.png

 

# 9 - Thay đổi màu đường viền của bản đồ

 

Khi sử dụng bản đồ, bạn có thể thay đổi màu sắc đường viền dưới Màu. Chọn Màu sắc và chọn màu đường viền mà bạn muốn.


upload_2017-8-26_10-38-5.png

 

# 8 - Tạo Đường nét Bản đồ Hoa Kỳ

 

Kết hợp # 10 và # 9 và loại bỏ màu tô, chúng tôi có thể tạo ra một phác thảo bản đồ. Trước tiên, hãy xóa lớp bản đồ (Mẹo số 10) và sau đó đặt màu tô cho bản đồ để phù hợp với màu nền. Sau đó, tô màu đường viền cho màu mong muốn (Mẹo # 9). Bây giờ chúng ta chỉ có một phác thảo của bản đồ.


upload_2017-8-26_10-38-26.png

 

# 7 - Tạo một bản đồ tối giản

upload_2017-8-26_10-39-8.png

# 6 - Các quốc gia trong Phác thảo Thế giới

Tương tự như Tip # 8, chúng ta có thể tạo ra và phác thảo các quốc gia. Trong ví dụ này tôi cũng kết hợp Tip # 7 để thay đổi màu cửa sổ để phù hợp. Điều này tạo ra một phác thảo màu đỏ của các quốc gia trên một nền đen hoàn toàn.

upload_2017-8-26_10-39-50.png

 

# 5 - Thêm Gridlines vào Bản đồ

 

Nhấp chuột phải vào bản đồ và chọn "Định dạng" sau đó chọn lưới cho Hàng và Cột và thay đổi màu sắc và độ trong suốt mong muốn.

upload_2017-8-26_10-40-23.png

 

# 4 - Lớp dữ liệu làm nền bản đồ

 

Tableau đã xây dựng các lớp dữ liệu cho Hoa Kỳ. Bằng cách thêm màu sắc tùy chỉnh trong tệp tùy chọn, chúng tôi có thể sử dụng các màu này làm màu nền. Tôi đã tạo ra một "đen sang màu đen" màu sắc trong tập tin ưu đãi. Điều này cho phép tôi sử dụng dân số ở mức trạng thái, sử dụng "đen sang đen" làm lược đồ tô màu cho mọi thứ màu đen. Sau đó áp dụng Tip # 10 và # 7 để tạo ra một bản đồ tối giản với các chấm.

upload_2017-8-26_10-40-44.png

 

# 3 - Thay thế bản đồ hai trục

 

Đầu tiên chúng tôi xây dựng bản đồ với doanh số bán hàng theo thành phố. Sau đó nhân đôi Kinh độ vào các cột. Trên viên thuốc Kinh nghiệm đầu tiên, loại bỏ mọi thứ ngoại trừ tiểu bang. Sau đó, thay đổi màu sắc và màu máy trộn thành màu đen. Trên viên Longitude thứ hai thay đổi màu sắc theo màu mong muốn và minh bạch. Xóa các lớp bản đồ (Tip # 10) và sau đó thay đổi màu nền của ô (Tip # 7).


upload_2017-8-26_10-41-1.png

 

# 2 - Bản đồ tương phản cao

Tableau có ba lựa chọn bản đồ cơ sở; Bình thường, ánh sáng và bóng tối. Những bản đồ này được thực hiện tốt, nhưng thường thì không có độ tương phản. Đây là trường hợp đặc biệt khi chiếu trên màn hình sử dụng máy chiếu khác nhau. Một lựa chọn là sử dụng bản đồ Mapbox và có một tùy chọn tương phản cao là một trong những mặc định trong Mapbox. Bạn cũng có thể tạo bản đồ tùy chỉnh của riêng mình trong Mapbox. Tuy nhiên, có một vài lựa chọn thay thế cho việc làm điều này trong Bảng mà không cần Mapbox. Tôi đăng một phương pháp thay thế ở đây, nhưng điều này chỉ làm việc nơi có một lớp dữ liệu có sẵn. Đây là một thay thế khác có thể được sử dụng cho bất kỳ bản đồ và có thể được sử dụng để tạo ra độ tương phản cao cho cả ánh sáng và bản đồ tối.

 

Điều quan trọng là để loại bỏ các lớp cơ sở và thay đổi màu nền của Pane, như chúng tôi đã làm trong Tip # 7. Sự khác biệt trong trường hợp này là chúng tôi giữ các đường phố và đường cao tốc được kiểm tra theo các lớp bản đồ (và Land Cover nếu muốn). Để có bản đồ ánh sáng với đường phố tối, hãy chọn kiểu bản đồ "Tối" và đặt Pane thành màu trắng hoặc một màu nền sáng khác.


upload_2017-8-26_10-42-6.png

Đối với một bản đồ tối với đường phố rất nhẹ thì chọn kiểu bản đồ "Ánh sáng" hoặc "Bình thường" và đặt màu Pane vào nền tối hoặc đen.

 

upload_2017-8-26_10-42-22.png

 

# 1 - Tạo Phong cách Bản đồ Mới trong TMS

 

Bạn có thể thêm một phong cách bản đồ mới vào TMS của bạn để sử dụng phong cách hơn và hơn và làm cho nó dễ dàng hơn để sử dụng.

 

 

IMPORTANT: Change the inline="true" trong các dòng mở của tệp TMS của bạn nếu bạn muốn phong cách bản đồ tùy chỉnh mới của mình để lưu trong tệp Bảng của bạn hoặc trên Bảng công khai. <mapsource inline="true" version="10.0">

 

 

Dưới đây là một Mẫu Kiểu Bản đồ để bạn sao chép và dán vào tệp TMS của mình.

 

Sau đó mở Tableau, tạo bản đồ và bản đồ mới "Dark Contrast" sẽ xuất hiện trong danh sách của bạn. Bỏ chọn Cơ sở và đặt các tùy chọn lớp bản đồ khác như mong muốn.

 

<map-style display-name="Dark Contrast" display-name-de="****" display-name-es="Claro" display-name-fr="Clair" display-name-ja="薄い" display-name-ko="밝게" display-name-pt="Claro" display-name-zh="浅" name="tableau-z-black2" wait-tile-color="#F2F2F2">

<map-layer-style name="tab_base" request-string="mode=named|from=tableau6_2_base/mode=named|from=tableau4_2_water"/>

<map-layer-style name="um_lcover" request-string="mode=named|from=tableau4_2_landcover/mode=named|from=tableau4_2_water"/>

<map-layer-style name="tab_coastline" request-string="mode=named|from=tableau5_2_coastline"/>

<map-layer-style name="pp2_line" request-string="mode=named|opacity=.7|from=tableau5_2_roads"/>

<map-layer-style name="light_adm0_bnd" request-string="mode=named|opacity=.7|from=tableau5_2_admin0_borders{L}"/>

<map-layer-style name="light_adm0_lbl" request-string="mode=named|opacity=.7|from=tableau5_2_admin0_labels{L}"/>

<map-layer-style name="um_adm0_bnd" request-string="mode=named|from=tableau5_2_admin0_borders{L}"/>

<map-layer-style name="um_adm0_lbl" request-string="mode=named|from=tableau5_2_admin0_labels{L}"/>

<map-layer-style name="light_pp2_statebounds" request-string="mode=named|opacity=.7|from=tableau5_2_admin1_borders{L}"/>

<map-layer-style name="light_pp2_statelabels" request-string="mode=named|opacity=.7|from=tableau5_2_admin1_labels{L}"/>

<map-layer-style name="pp2_statebounds" request-string="mode=named|from=tableau5_2_admin1_borders{L}"/>

<map-layer-style name="pp2_statelabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_admin1_labels{L}"/>

<map-layer-style name="countybounds" request-string="from=us_census00.county_geom{L}|border=174b7250_1|colors=clear|min_zoom=6|mode=simple"/>

<map-layer-style name="countylabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_county_labels{L}"/>

<map-layer-style name="zipbounds" request-string="mode=named|from=tableau5_2_post_code"/>

<map-layer-style name="ziplabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_post_code_labels"/>

<map-layer-style name="tab_areabounds" request-string="from=us_areacode.ac_geom|border=174b7250_1|colors=clear|min_zoom=4|mode=simple"/>

<map-layer-style name="tab_arealabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_area_code_labels"/>

<map-layer-style name="tab_msabounds" request-string="from=us_census00.1cbsa_geom|border=174b7250_1|colors=clear|min_zoom=4|mode=simple"/>

<map-layer-style name="tab_msalabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_cbsa_labels"/>

<map-layer-style name="pp2_adminlabels" request-string="mode=named|from=tableau5_2_place_labels{L}"/>

<map-layer-style name="background_color" request-string="#000000"/>

</map-style>

Bản đồ này thiết lập nền tối sử dụng <map-layer-style name="background_color" request-string="#000000"/> và kết hợp với các yếu tố khác của bản đồ "Bình thường" bằng cách sử dụng "from=tableau4_2_water" and "from=tableau4_2_landcover". Khi lớp cơ sở "Base" không được chọn, bản đồ kết quả sẽ giống với bản đồ bên dưới.

upload_2017-8-26_10-46-1.png

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẠO USER TRONG ACTIVE DIRECTORY
1. Tạo Mới Một Organizational Unit (BU) Trong Active Directory Users and Computers


upload_2017-9-12_15-4-42.png

1. Chọn Domain

2. Phải chuột lên New

3. Chọn BU để tạo mới

upload_2017-9-12_15-5-35.png

1. Đặt tên cho BU

2. Click OK

2. Tạo Mới Một Users Trong Active Directory Users And Computers

upload_2017-9-12_15-7-40.png


1. Chọn BU mới tạo

2. Phải chuột lên New

3. Chọn User để tạo mới

upload_2017-9-12_15-8-27.png

 


1. Đặt tên cho User

2. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-0.png

1. Nhập Password

2. Confirm password

3. Đổi password ở lần đăng nhập đầu tiên

4. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-38.png

1. Click Finish để kết thúc.


PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN USER LOGON VÀO TABLEAU SERVER.

upload_2017-9-12_15-10-25.png


1. Trên trình duyệt, Logon vào Tableau server bằng Account admin
và chọn Users

2. Chọn + Add Users

3. Chọn New User

upload_2017-9-12_15-11-31.png

 

1. Tên User đã tạo trong Active Directory

2. Tên hiển thị khi Logon vào Tableau

3. Password

4. Confirm Password

5. Site role: phân quyền cho user.

6. Click Add Users


upload_2017-9-12_15-12-4.png

1. Tên User đã tạo trong Active Directory

2. Nhập Password

3. Click Connexion để kết nối vào Tableau

upload_2017-9-12_15-12-48.png


1. Tên User đã Logon vào Tableau Server.

Quá trình publish và phân quyền một workbook.

 

Bước 1:Tableau Server, vào Site → Tạo User và gán cho User một vai trò trong site (Site roles), đây là quyền cao nhất của một user.

Bước 2: Vào Site → Vào Project và gán cho user một vai trò. Vai trò cụ thể của user: Server Administrator, Site Administrator , Project Leader, Publisher, Interactor, Viewer, Unlicensed, View (Can Publish), Unlicensed (Can Publish).

Bước 3:Tableau Desktop, Publisher publish workbook lên Tableau Server, publisher có thể phân quyền tạm thời khi publish.

Bước 4: Vào Site → Vào Project → Workbook: Các Project leader, Site administrator có thể phân quyền workbook hoặc giữ nguyên phân quyền của publisher.

Notes:

· Server administrator có quyền cao nhất và quản lý nhiều site.

· Site administrator có quyền cao nhất trong site, Site administrator quản lý Site được chỉ định và có thể quản lý một hay nhiều site.

· Project leader có quyền cao nhất trong Project, quản lý project được chỉ định và một user có thể quản lý nhiều project.

 

Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể phân quyền ở mỗi bước trên.

I. Phân quyền User khi tạo User

· Khi tạo user, chúng ta sẽ cho user đó một vai trò (Site roles) trong site của mình. Vai trò của User trong Site là quyền hạn cao nhất mà user có thể làm.

1. Quá trình tạo user và gán cho user đó một vai trò:

upload_2017-7-17_10-23-52.png

 


upload_2017-7-17_10-24-2.png


- Server Administrator: Truy cập vào tất cả các chức năng của server và site, tất cả nội dung trên máy chủ và tất cả người dùng. Về cơ bản server administrator có thể làm bất cứ điều gì.

 

- Site Administrator: Giống như server administrator nhưng chỉ cho các site riêng lẻ, không phải tất cả các server. Site administrator không giới hạn truy cập vào site mà họ là quản trị. Có thể thêm người dùng và thay đổi vai trò site trên site của họ nhưng chỉ khi Quản trị viên Máy chủ đã cho phép họ. Người dùng có thể là quản trị viên site trên nhiều site.

 

- Publisher: Có thể kết nối với máy chủ từ máy tính để bàn của Tableau và tải lên các bảng tính và nguồn dữ liệu. Publisher cũng có thể tương tác và tải về các views trên máy chủ.

 

- Interactor: Có thể duyệt qua máy chủ và tương tác với các chế độ xem được publish nhưng chúng không được phép publish.

 

- Viewer: Đúng như tên gọi của nó, Viewer có thể xem sổ làm việc, tuy nhiên họ sẽ chỉ nhận được một hình ảnh bằng phẳng và không thể tương tác với nó.

 

- Unlicensed: Người dùng không có giấy phép không thể đăng nhập vào máy chủ. Chủ yếu được sử dụng để giải phóng các điểm đăng ký nhãn hiệu mà không xoá người dùng (điều này sẽ làm cho nội dung họ tạo không thể tiếp cận được).

 

- Ngoài ra còn có vai trò Viewer (can publish) và Unlicensed (can publish) chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động scripting tự động.

 

2. Quyền của user tương ứng với vai trò của user:

upload_2017-7-17_10-24-51.png

II. Phân quyền Project

Khi tạo project, chúng ta phân quyền cho các user một vai trò trong project này.

1. Quá trình tạo Project và gán vai trò user cho project.

upload_2017-7-17_10-25-45.png

 


upload_2017-7-17_10-25-54.png

2. Trong phân quyền Project có 3 khu vực phân quyền là Project, Workbook, Data Source. Phân quyền Workbook và Data Sources, phân quyền này áp dụng chung cho tất cả các workbook có trong project.

 

a. Phân quyền Project:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-26-18.png

b. Phân quyền Workbook:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-26-33.png

c. Phân quyền Data Source:
Quyền của user tương ứng với vai trò của user

 

upload_2017-7-17_10-27-7.png

III. Phân quyền của Publisher khi publish Workbook

Khi publisher publish workbook sẽ phân quyền cho các user trong project này có quyền gì đối với workbook.

1. Quá trình publish workbook lên Tableau Server và gán vai trò của user cho workbook này.

Bước 1: Mở workbook >> Server >> Publish Workbook.

 

upload_2017-7-17_10-28-24.png
Bước 2: Chọn Project và đặt tên workbook >> chọn Add để phân quyền cho các User.

 

upload_2017-7-17_10-28-36.png
2. Quyền của user tương ứng với vai trò của user:

upload_2017-9-13_13-26-27.png

 

Đối với lựa chọn là custom, chúng ta có thể phân quyền cụ thể cho các user có quyền làm gì đối với workbook này.

IV. Phân quyền workbook trên Tableau Server

Phân quyền Workbook trên Tableau Server giống phân quyền khi publisher publish workbook lên Tableau Server. Nếu Publisher phân quyền cho workbook hợp lý, không cần phải chỉnh sửa thì bước này sẽ bỏ qua. Tuy nhiên nếu có yêu cầu chỉnh sửa về phân quyền, Publisher, Site administrator, Server Administrator sẽ vào workbook cụ thể và chỉnh sửa phân quyền workbook.

 

Ta cần download tableau server mới nhất tại đây: https://www.tableau.com/support/releases/server/10.4

 

Đầu tiên ta cần backup tableau server
Để Backup dữ liệu Tableau Server, chúng ta mở command prompt và gõ lệnh:

 

cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.3\bin"
chú ý: 10.3 là phiên bản hiện tại
tabadmin backup tabserver -t
File tabserver.tsbak sẽ được tạo ở C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.3\bin

B1: gỡ cài đặt phiên bản cũ

upload_2017-10-7_8-49-20.png

 


upload_2017-10-7_8-49-26.png


upload_2017-10-7_8-49-35.png


vào ổ C:\Program Files\Tableau xóa bỏ thư mục tableau server
Tiếp tục vào C:\ProgramData xóa thư mục Tableau

 

B2: cài đặt tableau 10.4

upload_2017-10-7_8-53-17.png


upload_2017-10-7_8-53-25.png


Click next

upload_2017-10-7_8-53-42.png


Click next

upload_2017-10-7_8-54-3.png


upload_2017-10-7_8-54-9.png


upload_2017-10-7_8-54-13.png


Nếu có yêu cầu đăng ký thì cứ đăng ký bình thường

 

upload_2017-10-7_8-54-43.png


B3: Cấu hình tableau server:

 

Nếu chúng ta có key thì chúng ta chọn Activate the produc, trong trường hợp khác chúng ta chọn Start trial now để tiếp tục cài đặt. Sau đó sẽ có bảng cấu Tableau Server hiện lên như hình:

 

o 1--> User: Bao gồm tên miền và tên máy (computer name)

 

o 2--> Password: mật khẩu sử dụng để mở máy

 

o 3--> Domain: Tên miền

 

o 4--> Nick name: Computer name

 

o 5--> Use Authentication là phương pháp chứng thực đia phương.

 

o 6--> Use Active Directory là phương pháp xác thực bên ngoài.

 

- Sau khi cấu hình này hoàn tất, chúng ta không thể thay đổi phương pháp xác thực. Trong thực tế để thay đổi cấu hình này, bạn phải gỡ bỏ Tableau Server và xóa các cài đặt trong máy tính và cài lại.

 

Gateway Port number: mình có thể thay đổi gateway thành 80, hoặc gateway mặc định là 8000.

 

[IMG]


Để có thể Resotre data Tableau Server, chúng ta mở command prompt và gõ lệnh:

 

cd "C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.4\bin"
Lưu ý 10.4 trong đường dẫn là phiên bản Tableau Server hiện tại

 

- tabadmin stop
- tabadmin restore <filename>

Trong ví dụ trên, <filename> là tabserver.tsbak, câu lệnh để resotre trong trường hợp này là (tabadmin restore tabserver.tsbak )
- tabadmin start

 

 

Holly Le

TABLEAU 10.5

Posted by Holly Le Employee Oct 16, 2017

Dear data rockstars, 

Innovation is Tableau DNA. We work relentlessly to bring out the most advanced technology to enhance Tableau in the hands of people want to see and understand data.

What is new in Version 10.5 ?

10.5.jpg

 

Beautiful, what is in it for me?

Tableau Customers can join the Tableau Pre-Release Community to:

- Participate in alpha and beta programs for early access to new features, versions and products.
- Engage directly with the Tableau Dev team through user research, product discussions and feedback activities designed to get feedback on topics that you care about.

Great, how can I participate:  simple bookmark below links for registration and latest update.

Have more meaningful conversations with data !!!

Tạo một Dashboard đơn giản với 3 biểu đồ: Line Chart, Map, và Bar Chart. Tạo ra 3 chỉ số riêng biệt cho từng loại biểu đồ: Sales, Profit Ratio, Order Quantity.

 

 

Bước 1 – Vẽ chart line thể hiện Doanh thu theo quý. Sau đó sao chép các sheet và thay thế Sales lần lượt bằng Profit RatioOrder Quantity, để có 3 biểu đồ riêng biệt. Tên các sheet lần lượt là: Sales Trend, Profit Trend, Quantity Trend.

 

upload_2017-9-6_14-15-30.png

Bước 2 – Vẽ chart map lần lượt theo từng chỉ số: Sales, Profit Ratio, Order Quantity. Tên các sheet lần lượt là: Sales Map, Profit Map, Quantity Map.

 

upload_2017-9-6_14-16-1.png

Bước 3 - Vẽ chart bar lần lượt theo từng chỉ số: Sales, Profit Ratio, Order Quantity. Tên các sheet lần lượt là Sales Bar, Profit Bar, Quantity Bar.

 

upload_2017-9-6_14-16-35.png

Bước 4 - Tạo một Parameter “Choose a Metric” với danh sách các số liệu.

 

upload_2017-9-6_14-17-2.png

 

Bước 5 - Tạo giá trị cho Parameter “Metric Selected”.

 

upload_2017-9-6_14-17-37.png

 

Bước 6 – Ở sheet Sales Trend >> Show Parameter >> chọn Sales.

 

upload_2017-9-6_14-18-22.png

 

Bước 7 – Kéo Metric Selected vào thẻ Filter >> chọn Sales. Đừng chọn "Use all" hack này sẽ không hoạt động.

 

upload_2017-9-6_14-18-50.png

Lưu ý, khi thay đổi lựa chọn trong Parameter (ví dụ, chọn Profit Ratio); bảng tính sẽ chuyển sang màu trắng. Đây chính xác là điều chúng tôi muốn, chúng tôi muốn bảng tính Sales chuyển sang màu trắng khi chọn một chỉ số khác trong Parameter.

 

Bước 8 – Tại sheet Profit Trend, lập lại thao tác tương tự như Bước 6 nhưng thay đổi chỉ số Profit Ratio và thêm bộ lọc.

 

upload_2017-9-6_14-19-46.png

Một lần nữa, hãy chú ý Profit Ratio là lựa chọn duy nhất trong danh sách bộ lọc.

 

Bước 9 - Lặp lại Bước 8, nhưng lần này chọn Order Quantity và thêm bộ lọc.

Bước 10 - Tạo dashboard mới.

Bước 11 (optional) - Thêm tiêu đề cho dashboard bao gồm các tham số. Bằng cách này, tiêu đề sẽ làm cho dashboard trực quan hơn.

 

upload_2017-9-6_14-20-30.png

Bước 12 - Thêm hai container ngang vào dashboard, chồng lên nhau.

upload_2017-9-6_14-22-58.png

Bước 13 - Thêm 3 sheet: Sales Trend, Profit TrendOrder Quatity vào container hàng đầu ...


upload_2017-9-6_14-23-31.png

... sau đó ẩn các tiêu đề cho các sheet.

 

upload_2017-9-6_14-24-4.png

 

Bước 14 - Thêm tất cả các biểu đồ map và bar vào container đáy...

 

upload_2017-9-6_14-24-40.png

... sau đó ẩn các tiêu đề cho các sheet.

 

upload_2017-9-6_14-25-3.png

 

Bước 15 – Sắp xếp, chỉnh kích thước các bảng cho phù hợp, loại bỏ những chú giải màu, làm cho dashboard đẹp mắt và nổi bật parameter.

Tableau 10 bao gồm hàng chục tính năng mới để giúp bạn phân tích nhanh hơn, dễ dàng hơn và thậm chí còn đẹp hơn bằng cách thiết kế. Dưới đây là năm tính năng chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng của chúng tôi.

 

1. Cross-Database Joins

Khách hàng sẽ nộp và biểu quyết về các tính năng mới trong “Ideas” diễn đàn của công ty. Cross-Database Joins được bình chọn đánh giá cao về tính năng và đội ngũ phát triển tuyệt vời. Khi tính năng này được chứng minh tại Hội nghị về Tableau năm 2015, 10.000 khách hàng phản ứng bằng cách cho các nhà phát triển một sự hoan nghênh nhiệt liệt! Các nhà phân tích có thể nhanh chóng thêm các cơ sở dữ liệu khác nhau để phân tích của họ đến tầm cao mới.

 

Tính năng tuyệt vời này sẽ cho phép phân tích đúng omni-channel. Ví dụ, các nhà phân tích có thể nhanh chóng truy cập dữ liệu trong các hệ thống thương mại điện tử, tham gia nó với dữ liệu POS của họ trong kho dữ liệu của họ, và bổ sung nó với dữ liệu khách hàng từ một cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính thứ 3. Trong hình dưới đây, một cơ sở dữ liệu bán hàng Oracle đã được tham gia vào một bảng sản phẩm và khách hàng trong SQL Server, và bảng khách hàng được nối với dữ liệu dân số trong một bảng tính Excel.

 

upload_2017-10-3_16-9-25.png


2. Mobile Enhancements

Các cải tiến trong Tableau’s mobile rất ấn tượng và sắp tới sẽ có nhiều cải tiến hơn. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu một số cải tiến:

- Device Designer
- Android smartphone
- Mobile Device Management

 

Device Designer - Người dùng bây giờ có thể tối ưu hóa hình ảnh của họ cho các trang web, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Các rendering được kiểm soát bởi Tableau Server, và thật sự làm cho phân tích BYOD thực tế mà không phức tạp. Tableau 10 cho phép người dùng kiểm soát hoàn toàn trải nghiệm di động của họ trên các thiết bị.

 

upload_2017-10-3_16-10-4.png

 

Android smartphone - Tableau từ lâu đã hỗ trợ máy tính bảng Android. Bây giờ Android smartphone có ứng dụng chuyên dụng của riêng mình. Tableau trên Android rất nhanh chóng và thú vị. Các doanh nghiệp bây giờ có thể hỗ trợ hai nhóm lớn nhất (iOS và Android) trong sự linh hoạt mà không do dự.

 

upload_2017-10-3_16-10-26.png

 

Mobile Device Management - Tableau đã phát hành tích hợp giải pháp MDM, AirWatch và MobileIron. Điều này sẽ cho phép các khu vực kinh doanh hợp tác với nhóm CNTT của họ để dễ dàng triển khai Tableau mobile cho người sử dụng cuối cùng của họ ở doanh nghiệp.


3. Clustering

Là một cách tuyệt vời để tìm các nhóm sản phẩm, cửa hàng, khách hàng hoặc các thành phần sản xuất thống kê quan trọng. Điều này sẽ giúp xác định các khu vực có cơ hội cho các nhà bán lẻ, tất cả chỉ đơn giản là kéo và thả từ cửa sổ phân tích.

 

upload_2017-10-3_16-10-41.png


4. Data Highlighter

 

Đôi khi, như chúng ta khám phá dữ liệu, điều quan trọng không phải là để chỉ lọc ra dữ liệu mà còn xem xét dữ liệu trong bối cảnh của toàn bộ nhóm dữ liệu. Phân tích giỏ hàng dưới đây xem mối quan hệ của sản phẩm, hoặc những mặt hàng thường được mua cùng. Tôi quan tâm đến các mối quan hệ của “rau”. Trong cửa sổ dữ liệu highlighter, tôi chỉ đơn giản là bắt đầu gõ “rau” và hình ảnh phản hồi bằng cách hiển thị tất cả các sản phẩm có chứa “rau” trong tên và các nhóm sản phẩm khác chuyển sang màu xám.

 

upload_2017-10-3_16-10-57.png

5. JavaScript API – GetData()

Cho phép những người biết Javascript tương tác với dữ liệu của bạn theo những cách mới và sáng tạo. Về cơ bản nó là một cách để có được ở cả hai dữ liệu tóm tắt và chi tiết của các visualize.

 

Khi tiến hành phân tích cho một tổ chức, một trong những trở ngại lớn nhất, ngoài thiếu tài trợ và lãnh đạo điều hành, là quản lý thay đổi. Và đôi khi, người ta có thể bị đe dọa bởi những điều mới mẻ.

 

Trong ví dụ dưới đây, người dùng sẽ tương tác với Tableau ở bên phải bằng cách chọn ô tương ứng với Thiết bị gia dụng và Công ty. Khi điều này xảy ra, API GetData đang phơi bày dữ liệu và dữ liệu được gửi đến API "Wordsmith" tự động Insights và theo thời gian thực, kết quả sẽ làm cho con người có thể đọc được bằng văn bản thuần túy. Mọi người có thể được đảm bảo không bị hăm dọa bởi một cái gì đó mới mẻ. Điều này sẽ giúp đưa ra quyết định tốt hơn với dữ liệu.

 

upload_2017-10-3_16-11-15.png


Các tính năng nổi bật bao gồm:

 

Filter across data sources - Với các nguồn dữ liệu riêng biệt chia sẻ các tham số phổ biến, bây giờ bạn có thể dễ dàng lọc qua các nguồn dữ liệu. Đây là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất mọi thời đại.

 

Tableau 10 New Look and Feel - Đối mặt với nó, trong bán lẻ, khá quan trọng khi nói đến báo cáo và hình ảnh hóa. Với Tableau 10 giao diện người dùng được thiết kế lại với một thiết kế rất sạch sẽ, dễ chịu. Dữ liệu của bạn có vị trí trung tâm với bảng màu mới, và vâng, chúng tôi tạo ra một phông chữ về Tableau mới.

 

Custom Territories - Chúng ta đều biết rằng các cửa hàng bán lẻ và vùng lãnh thổ bán hàng thường sẽ thay đổi. Bây giờ các nhà phân tích có thể vẽ lại vùng lãnh thổ và phân tích các vùng lãnh thổ mới tiềm năng trong vài giây.

 

Web authoring enhancements - Bây giờ bạn có thể tạo một workbook mới hoàn toàn, ngay từ trình duyệt của bạn.

 

New formatting options - Bây giờ bạn có thể thay đổi định dạng bảng tính của bạn chỉ trong một vài cú nhấp chuột, giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn thời gian và công sức.

 

Enterprise Enhancements - Rất nhiều cải tiến doanh nghiệp tuyệt vời sẽ cộng hưởng với các nhóm CNTT trên toàn cầu như nâng cấp nhanh hơn, tăng tốc độ và tăng cường tính ổn định, giảm sử dụng bộ nhớ, xác thực SAML cụ thể trên trang web và sử dụng desktop licensing.

Chỉ số đánh giá hiệu quả cửa hàng bán lẻ – căn cứ cho thấy cửa hàng bán lẻ hoạt động hiệu quả hay không?

Đọc số liệu công bố của hiệp hội bán lẻ trong bốn tháng đầu năm 2012, những người thờ ơ nhất với lĩnh vực phân phối và bán lẻ cũng phải nản lòng. Trong hơn 17,000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động trong bốn tháng đầu năm thì các doanh nghiệp trong ngành phân phối bán lẻ chiếm 1/3, tức hơn 5000 doanh nghiệp. Số liệu này phần nào phản ánh rõ nhất thực trạng hiện nay mà các doanh nghiệp bán lẻ đang gặp phải. Sức chịu đựng của họ đã hết. Đống cửa là giải pháp không mong muốn nhưng họ phải chấp nhận.

 

Trong quá trình giảng dạy về quản trị cửa hàng bán lẻ và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, tôi nhận thấy rằng các chủ doanh nghiệp và cửa hàng trưởng không chuyên nghiệp trong việc đưa ra các quyết định phù hợp với hoạt động trong cửa hàng của mình. Thường các doanh nghiệp không có tiêu chí đánh giá cụ thể về hiệu quả cửa hàng, hoặc có thì cũng không nhất quán, khiến việc quản lý cửa hàng và quản lý nhân viên bán hàng gặp khó khăn. Họ thường không biết phải làm thế nào để gia tăng doanh số và giảm chi phí hoạt động cho cửa hàng, các quyết định đưa ra thường quá cảm tính và thiếu căn cứ cụ thể. Chính vì vậy, kết quả của cửa hàng thường do yếu tố vị trí và hàng hóa quyết định. Trong khi đó quản trị cửa hàng bán lẻ hiệu quả thị không chỉ có vậy.

 

Với mục tiêu giúp các chủ doanh nghiệp bán lẻ và các cửa hàng trưởng đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn khi điều hành hoạt động hàng ngày của cửa hàng bán lẻ, giúp các chủ doanh nghiệp, các giám đốc chuỗi cửa hàng bán lẻ hiểu và xử lý tốt các tình huống trong quản lý cửa hàng, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, tôi xin chia sẻ với các doanh nghiệp bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả cửa hàng bán lẻ. Trong bài viết này tôi xin được gọi là “KPI bán lẻ – Retail Key Performance Indicator”.

 

Khi đánh giá cửa hàng bán lẻ có hiệu quả hay không, các nhà quản trị chuỗi bán lẻ thường dựa vào bộ bốn tiêu chí sau:

 1. Chỉ số đánh giá hiệu quả giao dịch với khách hàng
 2. Chỉ số đánh giá hiệu quả hàng hóa
 3. Chỉ số đánh giá hiệu quả không gian
 4. Chỉ số đánh giá hiệu quả nhân viên

Bộ chỉ số thứ nhất – Chỉ số đánh giá hiệu quả giao dịch với khách hàng, được xác định dựa trên bốn tiêu chí cụ thể như sau:

 

 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng = (Số khách hàng mua hàng / Khách hàng vào cửa hàng) * 100

Chỉ số phản ánh khả năng cửa hàng biến khách hàng tiềm năng thành người mua hàng.

 

 • Tỷ lệ hàng trả lại trên doanh số = (Tổng hàng trả lại được phép / Doanh số bán) * 100

Chỉ số phản ánh mức độ hài lòng của khách hàng qua giá trị hàng hóa trả lại và được cho phép trên tổng doanh số bán.

 

 • Doanh số/một giao dịch = Doanh số / Số lượng giao dịch

Chỉ số phản ánh giá trị hàng bán/một giao dịch trong cửa hàng

 

 • Số khách/một giờ mở cửa hàng = Tổng số khách hàng vào cửa hàng / Số giờ giao dịch

Chỉ số cho biết tổng số khách hàng vào cửa hàng trong giờ, ngày, tuần, tháng.

 

Trong quá trình tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, tôi nhận thấy hầu như chưa có doanh nghiệp nào sử dụng bộ chỉ số này, đơn giản vì họ chưa bao giờ theo dõi số lượng khách hàng vào cửa hàng hàng ngày. Trên thực tế việc này rất đơn giản, chỉ cần giao nhiệm vụ đếm số lượng khách hàng vào cửa hàng mỗi ngày cho anh bảo vệ, sau khi dắt xe cho khách, anh ta hoàn toàn có thể đếm số khách. (Ở các siêu thị lớn hơn thì họ có thể dùng giải pháp camera counting có thể đếm được số lượt người đi vào qua cửa ra vào, thậm chí có thể đếm được số lượng khách (phân biệt cả giới tính), các loại xe/người đi lướt qua bên ngoài cửa hàng).

 

Bộ chỉ số đầu tiên này là bộ chỉ số quan trọng nhất vì nó đo lường khả năng “biến người tiêu dùng thành khách hàng của cửa hàng”. Thông qua chỉ số tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, người quản lý sẽ biết được số lượng khách hàng vào cửa hàng nhưng không mua hàng. Con số này phản ánh hiệu quả hoạt động quản lý cửa hàng rất rõ. Thông thường, người quản lý chỉ biết doanh số giảm tức là số đơn hàng giảm đi hoặc doanh số trên một đơn hàng giảm đi, tại sao doanh số một đơn hàng giảm đi thì người quản lý không bao giờ biết được nếu không sử dụng chỉ số trên.

 

Thông qua chỉ số chuyển đổi khách hàng, chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể phân tích được hiệu quả phục vụ của cửa hàng. Rõ ràng, một cửa hàng có 100 khách hàng vào một ngày mà chỉ có 30 người mua – tức là chỉ số chuyển đổi là 30% – sẽ không hiệu quả bằng một cửa hàng một ngày có 50 khách hàng vào nhưng có 25 khách hàng mua – tỷ lệ chuyển đổi là 50%. Các cửa hàng hoạt động hiệu quả thường là các cửa hàng có chỉ số chuyển đổi khách hàng cao, chứ không phải cửa hàng có đông khách hàng vào. Lý do đơn giản là – cửa hàng đông khách hàng vào, đồng nghĩa với việc vị trí phải là “đắc địa” – tức là chi phí thuê cửa hàng sẽ rất cao. Do vậy, chưa chắc cửa hàng sẽ có lãi trên vốn đầu tư (ROI) cao.

 

Bộ chỉ số thứ hai – chỉ số về hàng hóa: Đối với các cửa hàng trưởng, chỉ số này rất dễ tính toán, vì số liệu rất dễ lấy từ phần mềm quản lý bán hàng trên máy tính. Chỉ số này giúp cửa hàng trưởng điều hành hiệu quả việc nhập hàng, đổi hàng, trả hàng. Các chủ doanh nghiệp bán lẻ và cửa hàng trưởng cũng biết rằng: hàng tồn kho là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận cửa hàng, hàng tồn kho đóng góp lớn vào chi phí cố định và chi phí biến đổi của cửa hàng. Muốn cải thiện lợi nhuận cửa hàng, các chủ doanh nghiệp và cửa hàng trưởng phải tăng số vòng quay hàng tồn kho. Việc này sẽ được thực hiện qua bốn chỉ số cụ thể sau:

 • Giá bán trung bình = Tổng giá trị bán ra / Tổng số lượng bán ra
 • Giá tồn kho trung bình = Tổng giá trị hàng hóa trong kho / Tổng số lượng hàng hóa trong kho
 • Chỉ số doanh thu/tồn kho = Doanh số / Giá trị trung bình tồn kho
 • Phần trăm chi phí tồn kho = (Chi phí tồn kho / Doanh số) * 100

Theo kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp bán lẻ, tôi nhận thấy bốn chỉ số này là kim chỉ nam cho các nhà quản lý điều hành hàng hóa hàng ngày. Chỉ cần nhìn vào hai chỉ số giá bán trung bình và giá tồn kho trung bình sẽ thấy ngay mức độ hợp lý của hàng tồn kho. Tôi từng trực tiếp tư vấn cho một cửa hàng kinh doanh ngành điện thoại, máy tính, sau khi tính hai số liệu, tôi nhận thấy chỉ số giá bán trung bình là 2,7triệu/một đơn vị bán ra. Tuy nhiên, chỉ số tồn kho trung bình lại là 5,6 triệu/đơn vị. Điều này có nghĩa là những sản phẩm bán ra của cửa hàng chỉ là điện thoại giá rẻ hoặc linh kiện. Trong khi tồn kho lại chủ yếu là điện thoại đắt tiền và laptop. Như vậy, có thể thấy ngay hiệu suất làm việc và vai trò của cửa hàng trưởng. Bằng việc ra soát hai chỉ số này trên toàn bộ hệ thống cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ đã có sự điều chỉnh phù hợp về hàng hóa tại từng cửa hàng.

 

Bộ chỉ số thứ ba – hiệu quả không gian: Tại sao chỉ số này quan trọng, vì tất cả các doanh nghiệp đều phải thuê mặt bằng để kinh doanh bán lẻ, mà chi phí thuê mặt bằng thường tính theo m2. Vì vậy mỗi mét vuông đều chịu một số tiền nhất định, do đó cũng phải tạo ra một doanh số nhất định. Đồng thời, từ doanh số các chủ doanh nghiệp có thể tính ra lãi gộp/m2. Đây là cơ sở tốt nhất để quyết định có tiếp tục thuê địa điểm đó để kinh doanh nữa hay không. Và nếu thuê thì thuê diện tích bao nhiêu để đảm bảo cửa hàng hoạt động hiệu quả.

 

Có ba chỉ số mà các doanh nghiệp bán lẻ có thể tính toán và dựa vào đó đưa ra quyết định:

 • Doanh số trên 1m2 = Doanh số / Diện tích sàn
 • Tồn kho trên 1m2 = Tồn kho / Diện tích sàn
 • Tỷ lệ không gian bán hàng = (Diện tích dành cho bán hàng / Tổng diện tích) * 100

Trong thời gian vừa qua, rất nhiều cửa hàng ở các trung tâm thương mại đóng cửa, hơn 5000 doanh nghiệp phân phối bán lẻ ngừng hoạt động. Chỉ số chính để đưa ra quyết định đóng cửa này chính là doanh số, lợi nhuận trên 1m2, tức là hiệu quả trên không gian quá thấp.

 

Bộ chỉ số thứ tư – hiệu quả hoạt động nhân viên: Chỉ số này giúp chủ doanh nghiệp và cửa hàng trưởng quyết định tuyển thêm hay giảm số lượng nhân viên.

 • Doanh số của một nhân viên = Doanh số / Tổng số nhân viên
 • Chỉ số chi phí nhân sự = (Tổng chi phí nhân sự / Doanh số) * 100
 • Lãi gộp trên một nhân viên = Tổng lãi gộp / Tổng số nhân viên

Trong hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động cửa hàng, còn một chi số mà các chủ doanh nghiệp bán lẻ và các cửa hàng trưởng rất quan tam nhưng không thể đánh giá hàng ngày vì chỉ biết được khi chúng ta kiểm kê hàng hóa, đó là “Chỉ số hao hụt“. Đây là một chỉ số quan trọng trong bán lẻ và nội dung nhiều nên chúng ta sẽ bàn chủ đề này riêng ở một bài viết khác.

Các bước khắc phục sự cố chung

 

Nhiều vấn đề về Tableau Server có thể được giải quyết theo một số bước cơ bản như sau:

 

- Đảm bảo có đủ không gian ổ đĩa trên mỗi máy tính chạy Tableau Server. Hạn chế không gian đĩa có thể gây ra sự thất bại trong việc cài đặt, không nâng cấp, hoặc vấn đề chạy Tableau Server.

 

- Khởi động lại Tableau Server. Các vấn đề liên quan đến việc lập chỉ mục và quá trình không hoàn toàn bắt đầu có thể được giải quyết bằng cách khởi động lại Tableau Server một cách có kiểm soát. Để khởi động lại Tableau Server, sử dụng lệnh tabadmin restart. Điều này sẽ ngừng tất cả các quá trình liên quan đến Tableau Server và sau đó khởi động lại chúng.

 

- Dọn dẹp các tệp tin liên quan đến Dịch vụ Điều phối (ZooKeeper). Để dọn dẹp các tệp Dịch vụ Điều phối, sử dụng lệnh tabadmin cleanup --remet-coordination.

 

Starting Tableau Server

 

Tableau Server không xác định khi bắt đầu

 

Trong một số trường hợp, Tableau Server hiện một thông báo hiển thị:"Unable to determine if all components of the service started properly."

 

Nếu bạn thấy thông báo này sau khi bắt đầu, hãy xác minh rằng Server tableau đang chạy như mong đợi bằng cách sử dụng lệnh tabadmin status -v.

 

Nếu trạng thái hiển thị đang chạy ("Trạng thái: RUNNING"), thì máy chủ đã khởi động thành công và bạn có thể bỏ qua thông báo.

 

Nếu trạng thái DEGRADED hoặc STOPPED, xem "Bảng không khởi chạy" trong phần tiếp theo.

 

Tableau Server doesn't start

 

Nếu Tableau Server không strart hoặc đang chạy ở trạng thái đã bị xuống cấp, hãy chạy lệnh tabadmin restart từ cửa sổ lệnh. Thao tác này sẽ tắt bất kỳ tiến trình đang chạy và khởi động lại Server Tableau.

 

Installing Tableau Server

Cài đặt không thành công do yêu cầu về phần cứng

 

Bắt đầu từ phiên bản 9.0, Tableau Server không thể cài đặt nếu máy tính bạn đang cài đặt không đáp ứng các yêu cầu về phần cứng tối thiểu. Các yêu cầu áp dụng cho cả máy chủ máy chủ chính và máy tính của công nhân.

 

Cài đặt hoặc nâng cấp tạo ra lỗi khi trình điều khiển ODBC PostgreSQL không cài đặt chính xác

 

Trong trường hợp nhất định (khi khởi động lại hệ thống đang chờ xử lý, hoặc một chương trình khác đang được cài đặt hoặc cập nhật, trình điều khiển ODBC Tableau Server PostgreSQL không cài đặt chính xác.Khi điều này xảy ra, thông báo này hiển thị:

 

PostgreSQL ODBC driver (64-bit) version 09.03.0400 did not install properly.

 

Note: Phiên bản có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào phiên bản của máy chủ Tableau mà bạn đang cài đặt.

 

Nếu điều này xảy ra, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố:

 

1. Kiểm tra xem trình điều khiển có hiển thị như đã được cài đặt trong Control Panel hay không.

 

2. Nếu trình điều khiển không được cài đặt, tải nó từ trang Trình điều khiển của Tableau và cài đặt nó.

 

3. Nếu trình điều khiển đã được cài đặt, hãy gỡ bỏ nó từ Control Panel, khởi động lại máy tính, tải driver và cài đặt lại.

 

Upgrading Tableau Server

Từ Tableau Server 9.0 trở lên, một cơ chế lưu trữ đáng tin cậy hơn cho các dữ liệu chiết xuất được gọi là File Store. Nâng cấp từ phiên bản trước đòi hỏi phải di chuyển các chiết xuất. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian (tối đa vài giờ) nếu bạn có một số lượng lớn các chiết xuất hoặc chiết xuất có nhiều dữ liệu. Trong quá trình di chuyển, một thông báo sẽ hiển thị:

 

Migrating extracts to File Store

This process may take up to several hours.

Nếu tiến trình di chuyển dường như bị đình trệ hoặc bị mắc kẹt, bạn có thể xác minh rằng di chuyển vẫn tiếp tục bằng cách xem tabadmin.log. Một mục nhập được ghi vào nhật ký này cho mỗi trích xuất được di chuyển. Bạn có thể định kỳ sao chép bản ghi và mở bản sao của bạn trong một trình soạn thảo văn bản như Notepad để xác minh rằng mục đang được ghi vào đó.

 

Nâng cấp không thành công do thiếu không gian đĩa

 

Nếu không có đủ dung lượng đĩa cho chương trình Thiết lập máy chủ của Tableau để chạy và thực hiện nâng cấp, quá trình cài đặt sẽ không thành công. Số lượng không gian đĩa yêu cầu sẽ phụ thuộc vào kích thước của cơ sở dữ liệu kho của bạn và số lượng và kích thước của các chiết xuất của bạn. Là một phần của nâng cấp lên phiên bản 10.4, chương trình Thiết lập di chuyển các chiết xuất tới File Store mới và điều này đòi hỏi không gian.

 

Để giải phóng không gian đĩa:

 

1. Zip và lưu các bản ghi bằng lệnh tabadmin ziplogs.

 

Sau khi bạn tạo tệp ziplogs, lưu nó vào một vị trí an toàn mà không phải là một phần của cài đặt máy chủ Tableau của bạn.

 

2. Dọn dẹp các tệp không cần thiết bằng cách sử dụng lệnh tabadmin cleanup.

 

Phục hồi lại Tableau Server & Trình Duyệt

 

Các sự cố có thể được giải quyết bằng cách hiệu chỉnh lại tìm kiếm và trình duyệt

 

Các triệu chứng được xây dựng lại bao gồm:

 

- Một danh sách trống các trang web khi người dùng cố gắng đăng nhập

 

- Một danh sách trống các dự án khi người dùng cố gắng chọn một dự án

 

- Thiếu nội dung (bảng tính, chế độ xem, bảng điều khiển)

 

- Cảnh báo không chính xác hoặc không chính xác (ví dụ: cảnh báo "refresh failed" trên bảng tính không có trích dẫn)

 

Nếu bạn thấy bất kỳ hành vi nào trong số những hành vi này, hãy xây dựng lại chỉ mục Tìm kiếm và Duyệt bằng cách sử dụng lệnh tabindant reindex.

 

Activating Tableau Server

Sự kích hoạt giấy phép của Tableau không thành công

 

Trong một số trường hợp, việc kích hoạt Giấy phép của Tableau có thể không thành công với một trong các thông báo lỗi sau:

 

· Function flxActCommonLicSpcPopulateFromTS returned error 50030, 71521,

 

· No license found for 'Tableau Server'

 

Để giải quyết vấn đề này, hãy thử các giải pháp này theo thứ tự được liệt kê:

 

Xác minh ngày và giờ

 

Xác minh ngày và giờ trên máy tính là chính xác. Nếu đồng hồ được đặt thành một thời gian và ngày sớm hơn ngày hiện tại, máy chủ Tableau không thể được kích hoạt.

 

Xác minh dịch vụ cấp phép FlexNet đã bắt đầu

 

Nếu ngày tháng và thời gian trên máy tính Tableau Server là chính xác, hãy xác minh rằng Dịch vụ Cấp phép FlexNet đang chạy trên máy tính Máy tính bảng chính.

 

1. Trên máy tính, từ trình đơn Khởi động của Windows, mở services.msc.

 

2. Trong hộp thoại Dịch vụ, xác minh rằng tình trạng của FlexNet Licensing Service 64 (64-bit) hoặc FlexNet Licensing Service (32-bit) là Started.

 

Nếu FlexNet không được liệt kê là Bắt đầu, nhấp chuột phải vào Dịch vụ Cấp phép FlexNet và chọn Bắt đầu.

 

Nếu tùy chọn Bắt đầu có màu xám, dịch vụ có thể được đặt thành Tắt. Để kích hoạt dịch vụ:

 

a. Nhấp chuột phải vào Dịch vụ Cấp phép FlexNet và chọn Properties.

 

b. Từ danh sách Startup type drop-down list, chọn Manual.

 

c. Nhấp vào nút Start, và sau đó nhấp vào Ok.

 

Quên Product key và bắt read again

 

1. Trên máy tính bảng chính của Bảng, hãy đăng nhập với tư cách quản trị viên và mở cửa sổ nhắc lệnh.

 

2. Thay đổi thư mục bin Bin Server. Theo mặc định điều này là:

 

 

C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.4\bin

 

3. Gõ các lệnh sau:

 

 

tabadmin stop
lmreread
tabadmin start

 

Gửi nội dung lưu trữ đáng tin cậy để hỗ trợ Tableau

Nếu dịch vụ cấp phép của FlexNet được cài đặt và chạy nhưng bạn vẫn gặp lỗi, có thể có vấn đề với thông tin chính của sản phẩm Tableau. Để giải quyết vấn đề này, hãy hoàn thành các bước sau để tạo tệp tin về các thông tin chính nằm trong lưu trữ đáng tin cậy.

1. Trên máy tính bảng chính của Bảng, hãy đăng nhập với tư cách quản trị viên và mở command prompt.
2. Thay đổi thư mục bin Bin Server. Theo mặc định điều này là:
C:\Program Files\Tableau\Tableau Server\10.4\bin
3. Gõ lệnh sau:
serveractutil -view > LicResults.txt
4. Liên hệ Hỗ trợ Khách hàng (http://www.tableau.com/support/request) và bao gồm tệp LicResults.txt mà bạn đã tạo.

SSI được Microsoft cung cấp đi theo hệ thống database sql của mình nhằm giúp cho khách hàng ETL dữ liệu nhằm mục đích xây dựng các báo cáo phân tích, và với công cụ Tableau bạn lại cần công cụ này để xây dựng data-warehouse hoặc các data-mart phục vụ mục đích phân tích dữ liệu cho Tableau

 

Một dự án mới

 

upload_2017-8-15_13-40-18.png

 

Nhấp vào phải chọn kết nối mới

 

upload_2017-8-15_13-40-47.png
Chọn  DynamicsCRM  connect -> chon  Thêm

upload_2017-8-15_13-41-11.png

 

Tiếp theo thông tin bao gồm  CRM  Discovery ConnectTên người dùngMật khẩu  và  Tên miền

upload_2017-8-15_13-41-27.png


Nhấp vào Kiểm tra kết nối

upload_2017-8-15_13-41-42.png

Kéo  Flow Data Flow  into form as Hình.

upload_2017-8-15_13-42-2.png

upload_2017-8-15_13-42-21.png

Kiểm tra cột tab qua các trường.

upload_2017-8-15_13-42-37.png

upload_2017-8-15_13-44-17.png

Nhấp vào Làm mới Siêu dữ liệu CRM

 

upload_2017-8-15_13-44-35.png

 

 

CRM Kéo  Dynamics Điểm đến thiết kế màn hình.

 

Double click vào Dynamics CRM Destination vừa kéo và tùy chỉnh như hình.

 

upload_2017-8-15_13-45-12.png

 

Qua tab Columns

upload_2017-8-15_13-45-30.png

Tiếp tục qua tab Error


upload_2017-8-15_13-45-49.png

Kéo DataReader Destination vào như hình.


upload_2017-8-15_13-46-5.png

Click phải chọn Execute Task

upload_2017-8-15_13-46-27.png

Chờ chương trình thực thi

upload_2017-8-15_13-46-42.png

Kéo Dynamics CRM OptionSet Mapping vào và tạo kết nối như hình


upload_2017-8-15_13-47-5.png

Double click vào Dynamics CRM OptionSet Mapping


upload_2017-8-15_13-55-34.png

Liệu nhóm khách hàng cũ có đóng góp doanh số nhiều hơn so với những người lần đầu đến mua? Quan điểm dưới đây sẽ cho cái nhìn sâu sắc về điều đó qua từng năm.

 

Ngày đặt hàng tối thiểu của mỗi khách hàng sẽ xác định ngày mua đầu tiên. Tuy nhiên, vì dữ liệu không thể hiện rõ, chúng ta phải sử dụng LOD để hỗ trợ.

 

Dùng dữ liệu Sample – SupperStore thực hiện ví dụ này

 

Bước 1: Tính ngày mua hàng đầu tiên với biểu thức LOD.

 

Acquisition Date: { Fixed [Customer ID] : Min ( [Order Date] ) }

 

 

 

Bước 2:

 

Kéo Order Date vào Columns, chọn kiểu dữ liệu năm rời rạc.

 

Kéo Sales vào Rows.

 

Kéo Acqisision Date vào Color, chọn kiểu dữ liệu năm rời rạc, chỉnh sửa màu sắc.

 

upload_2017-8-14_16-37-56.png

 

Bước 3: Duplicate sheet vừa làm.

 

Ở Sales trên Rows click chuột phải và chọn Quick Table Calculation > Percent of total.

 

Trên Sales click chuột phải và chọn Compute Using > Table (Down).

 

upload_2017-8-14_16-40-1.png

 

Bước 4: Kéo 2 chart mới tạo vào chung 1 Dashboard

 

upload_2017-8-14_16-40-25.png

Truong Dai

Sport Business Analytics

Posted by Truong Dai Oct 10, 2017
Sport Business Analytics
Using Data to Increase Revenue and Improve Operational Efficiency
Sport Business Analytics.jpg

Sport Business Analytics
Using Data to Increase Revenue and Improve Operational Efficiency. Recommendation for Tableau Analytics and Visualization

 

Developing and implementing a systematic analytics strategy can result in a sustainable competitive advantage within the sport business industry. This timely and relevant book provides practical strategies to collect data and then convert that data into meaningful, value-added information and actionable insights. Its primary objective is to help sport business organizations utilize data-driven decision-making to generate optimal revenue from such areas as ticket sales and corporate partnerships. To that end, the book includes in-depth case studies from such leading sports organizations as the Orlando Magic, Tampa Bay Buccaneers, Duke University, and the Aspire Group.

 

The core purpose of sport business analytics is to convert raw data into information that enables sport business professionals to make strategic business decisions that result in improved company financial performance and a measurable and sustainable competitive advantage. Readers will learn about the role of big data and analytics in:

 

 1. Ticket pricing
 2. Season ticket member retention
 3. Fan engagement
 4. Sponsorship valuation
 5. Customer relationship management
 6. Digital marketing
 7. Market research
 8. Data visualization

 

This book examines changes in the ticketing marketplace and spotlights innovative ticketing strategies used in various sport organizations. It shows how to engage fans with social media and digital analytics, presents techniques to analyze engagement and marketing strategies, and explains how to utilize analytics to leverage fan engagement to enhance revenue for sport organizations.

 

Filled with insightful case studies, this book benefits both sports business professionals and students. The concluding chapter on teaching sport analytics further enhances its value to academics.

 

 

Shop Now

Truong Dai

LOD Expressions - KPI

Posted by Truong Dai Oct 9, 2017

Bạn có thể xem xét xu hướng lợi nhuận theo thời gian, hay đo lường hiệu quả công việc bằng tổng lợi nhuận mỗi ngày làm việc? Có lẽ bạn sẽ muốn biết số ngày sinh lợi được thực hiện mỗi tháng hoặc năm, đặc biệt là nếu bạn tò mò về hiệu ứng theo mùa. Biểu thức LOD cho phép bạn dễ dàng tạo chart như lợi nhuận mỗi ngày, trong khi dữ liệu cơ bản được ghi lại ở theo order và sản phẩm.

 

Sử dụng Sample SuperStore để thực hiện.

Với ví dụ này, bạn muốn biết số ngày trong tháng đạt lợi nhuận cao, có lời hay không có lời.

 

Bước 1:Tạo giá trị mới với hàm Fixed

 

upload_2017-8-16_16-50-51.png

 

Bước 2: Tạo filed mới để xét điều kiện cho KPI mới tạo.

 

upload_2017-8-16_16-51-6.png

 

Bước 3:

Kéo Order Date vào Rows và chọn Count Distinct.

Kéo năm của Order Date vào columns và Drill down xuống tháng, kéo bỏ quý đi.

Kéo Daily Profit KPI đến Rows và color.

Chọn kiểu Chart là Area.

 

upload_2017-8-16_16-51-21.png

 

Chúc các bạn thành công!

Truong Dai

Practical Tableau

Posted by Truong Dai Oct 9, 2017
Header 1Header 2

Practical Tableau
100 Tips, Tutorials, and Strategies from a Tableau Zen Master

 

If you’re just getting started with Tableau software—or already know some of the fundamentals—this practical book will take you to the next level for building compelling, interactive data visualization applications. Author Ryan Sleeper is one of the most qualified Tableau consultants in the world, having earned the titles of Tableau Zen Master (2016/17), Tableau Iron Viz Champion (2013), and author of the Tableau Public Visualization of the Year (2015). Practical Tableau takes you beyond web posts and videos to give you a firm understanding in Tableau for finding valuable insights in data.

 

You’ll start with the fundamentals—either to learn them for the first time or to brush up on key concepts—and then dive into a strategic framework for data visualization and storytelling techniques. You’ll also learn valuable tips and tricks created by the author.

 

Practical Tableau is organized into five sections:

 • Fundamentals: get started using Tableau from scratch
 • Framework: explore the INSIGHT framework, a proprietary process for building Tableau dashboards
 • Storytelling: learn tangible tactics for storytelling with data
 • Chart Types: use step-by-step tutorials to build a variety of charts in Tableau
 • Tips & Tricks: learn innovative uses of parameters, color theory, making your Tableau workbooks run efficiently, and more

 

 

Shop Now

http://forums.bsdinsight.com/attachments/practical-tableau-jpg.12712/

Thay vì chỉ xem sự biến động lợi nhuận theo thời gian của các Segment, anh chị cũng có thể xem được biến động ở một khoảng thời gian và đánh giá được lợi nhuận ở một ngày bất kỳ đang chênh lệch như thế nào so với lợi nhuận trung bình của Segment đó và cụ thể là bao nhiêu %.

 

Dưới đây là ví dụ minh hoạ và hướng dẫn thực hiện:

 

Bước 1: Tạo parameter ngày bắt đầu và ngày kết thúc để tạo giới hạn ngày xem xét.

 

upload_2017-8-15_16-56-37.png

Bước 2: Tạo field:

 • Value in reference period: Giá trị lợi nhuận trong khoảng thời gian chọn
 • Average value in reference period: Giá trị trung bình theo từng Segment

upload_2017-8-15_16-57-28.png

 • Percent difference from ref period: % chênh lệch so với giá trị trung bình

upload_2017-8-15_16-57-56.png

Bước 3: Chọn kiểu biểu đồ Area. Sau đó, kéo Percent difference from ref period vào Rows, chỉnh Measure thành Average và format kiểu dữ liệu là %.

Tiếp theo, kéo Order Date vào Columns, chỉnh dữ liệu theo Day và kéo Measure Name vào thẻ Color.

 

upload_2017-8-15_16-58-35.png

 

upload_2017-8-15_16-58-58.png

 

Bước 4: Kéo Measure Value vào Rows tạo lớp biểu đồ thứ 2 và kéo Measure Name vào Filter lọc lấy 2 giá trị Average value in reference period, profit. Tiếp theo, chọn Show Filter. Ở giá trị Average value in reference period chọn kiểu Measure là Average.

 

Kế tiếp, kéo Measure Name vào thẻ Color và chọn kiểu chart Line.

 

Cuối cùng, Show filter Segment và 2 parameter Start Date và End Date. Chọn kiểu filter dữ liệu cho Segment là Singel Value (Dropdown).

 

upload_2017-8-15_16-59-21.png

 

upload_2017-8-15_16-59-32.png

 

Muốn thấy rõ được ngày bắt đầu và ngày kết thúc trên biểu đồ, chọn thẻ Analytics => kéo Reference Band vào Pan => Band from: Start Date; Brand to: End Date.

 

upload_2017-8-15_16-59-49.png

 

upload_2017-8-15_16-59-56.png

Ví dụ này sử dụng data của file Sample – SuperStore

 

Bạn muốn biết phần trăm đóng góp theo doanh thu của từng bang so với cả nước?. Tuy nhiên khi sử dụng bộ lọc vùng miền thì các bang tương ứng sẽ được tính so với tổng vùng miền được lọc thay vì so với cả nước mà bạn mong muốn. Khi đó LOD là một lựa chọn hữu hiệu.

 

Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Tạo giá trị mới với biểu thức LOD

 

Bạn phải tạo ra một biểu thức thể hiện doanh thu của mỗi bang chia cho tổng doanh thu của quốc gia.

 

SUM ( [ Sales ] ) trả về doanh thu cho mỗi bang.

 

( { SUM ( [ Sales ] ) } trả về tổng doanh thu toàn quốc. Dấu ngoặc kép hàm ý tính toán cố định để nhóm tất cả doanh số bán hàng trong toàn bộ nguồn dữ liệu. Tính toán cố định sẽ được đánh giá trước bộ lọc trên thị trường, đó là lý do bạn có thể sử dụng dữ liệu được lọc ra khỏi tầm nhìn trong tính toán.

 

upload_2017-8-16_16-54-22.png

 

Bước 2:

 

Kéo State vào Detail và chọn kiểu chart là Filledmap.

 

Kéo Percent Of Total vào Color và Label, Click chuột phải chọn Formart > Pane > Numbers > Percentage.

 

Kéo Region vào thẻ Filter và chọn Central.

 

upload_2017-8-16_16-54-45.png

 

 

Bạn có thể thấy khi bạn Filter thì tỷ trọng đóng góp của bang cũng không bị tính lại và vẫn tính trên tổng cả nước.

 

upload_2017-8-16_16-54-59.png

Đối với một đơn vị kinh doanh, khả năng tìm kiếm khách hàng mới cũng không hề đơn giản, vậy nên việc giữ lại những khách hàng cũ cũng là một chính sách an toàn trong kinh doanh.

 

Làm thế nào để đảm bảo những khách hàng cũ vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại mua hàng vào những lần tiếp theo? Muốn làm được điều này thì anh chị phải biết trong bao lâu thì khách hàng quay lại mua tiếp sản phẩm và có bao nhiêu khách hàng tương ứng. Từ đó có thể đào sâu hơn cụ thể là những khách hàng nào, từ đó có thể đưa ra các chính sách phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

 

Dưới đây là một ví dụ minh hoạ và hướng dẫn thực hiện:

 

Giả sử anh chị muốn biết ở từng quý có bao nhiêu khách hàng mua mua sản phẩm lần đầu tiên và sau bao lâu họ quay lại mua tiếp, số lượng khách hàng quay lại là bao nhiêu.


Bước 1
: Tạo các field lần lượt như sau:

 • 1st Purchase: Thời gian lần đầu tiên mua hàng
 • Repeat Purchase: Thời gian mua hàng tiếp theo
 • 2th Purchase: Thời gian mua hàng lần thứ 2
 • Quarter to Repeat Purchase: Sau bao nhiêu quý quay lại mua lần thứ 2

upload_2017-8-14_17-4-23.png

Bước 2: Đầu tiên, chỉnh thẻ Mark kiểu Square. Tiếp theo, kéo 1st Purchase vào Rows và chỉnh dữ liệu theo quý của các năm, kéo Quarters to Repeat Purchase vào Columns. Cuối cùng, kéo Customer ID vào Color và chỉnh thành Count distrinct.

 

upload_2017-8-14_17-4-46.png

 

Như hình trên, những khách hàng đến mua hàng lần đầu tiên ở quý 3 năm 2011 thì 1 quý sau có 151 khách hàng quay lại mua hàng.

PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TẠO USER TRONG ACTIVE DIRECTORY
1. Tạo Mới Một Organizational Unit (BU) Trong Active Directory Users and Computers


upload_2017-9-12_15-4-42.png

1. Chọn Domain

2. Phải chuột lên New

3. Chọn BU để tạo mới

upload_2017-9-12_15-5-35.png

1. Đặt tên cho BU

2. Click OK

2. Tạo Mới Một Users Trong Active Directory Users And Computers

upload_2017-9-12_15-7-40.png


1. Chọn BU mới tạo

2. Phải chuột lên New

3. Chọn User để tạo mới

upload_2017-9-12_15-8-27.png

 


1. Đặt tên cho User

2. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-0.png

1. Nhập Password

2. Confirm password

3. Đổi password ở lần đăng nhập đầu tiên

4. Click Next

upload_2017-9-12_15-9-38.png

1. Click Finish để kết thúc.


PHẦN 2 : HƯỚNG DẪN USER LOGON VÀO TABLEAU SERVER.

upload_2017-9-12_15-10-25.png


1. Trên trình duyệt, Logon vào Tableau server bằng Account admin
và chọn Users

2. Chọn + Add Users

3. Chọn New User

upload_2017-9-12_15-11-31.png

 

1. Tên người dùng đã tạo trong Active Directory

2. Tên hiển thị khi Logon vào Bảng

3. Mật khẩu

4. Xác nhận mật khẩu

5. Vai trò của trang: phan quyền cho người dùng.

6. Nhấp vào Thêm người dùng


upload_2017-9-12_15-12-4.png

1. Tên Người dùng Đã tạo trong Active Directory

2. Nhập Mật khẩu

3. Nhấp Kết nối để kết nối vào Bảng

upload_2017-9-12_15-12-48.png


1. Người dùng đã đăng nhập vào Tableau Server.