Clustering
Với Tableau 10 Analytics pane, bạn có thể kéo thả Cluster analysis để phân nhóm dữ liệu của bạn và trực quan hóa.

Cross data source filters
Với cross-database filters, 1 bộ lọc duy nhất có thể áp dụng cho nhiều nguồn dữ liệu trong một workbook. Các bộ lọc này giúp cho việc phân tích trên nhiều nguồn dữ liệu dễ dàng hơn.

Highlighter
Với Highlighter, chúng ta có thể filter dữ liệu bằng màu sắc để xem xu hướng dữ liệu một cách nhanh chóng.

New Bar Chart
Với New Bar Chart, chúng ta có thể Fixed Size của bar chart.

Cross - Database join
Chúng ta có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như Excel, Oracle, và tạo ra một nguồn dữ liệu tích hợp trong Tableau. Chúng ta cũng có thể tạo Tableau extract từ nguồn dữ liệu tích hợp này.

Google Sheets
Với Tableau 10, chúng ta có thể kết nối trực tiếp với Google Sheets trên Tableau Desktop.

Quickbooks Online connector
Bạn có thể trực quan dữ liệu của bạn trực tiếp trên Tableau khi kết nối với Quickbooks Online.

Connector
Tableau 10 bổ sung và cải thiện kết nối dữ liệu để bạn có thể phân tích dữ liệu nhanh chóng. Chúng ta có thể kết nối tới cơ sở dữ liệu mới Presto,MemSQL. Chúng ta có thể kết nối trực tiếp với Kognitio, Cisco Information Server.
Ngoài ra, chúng ta có thể phân tích dữ liệu với cơ sở dữ liệu SAP Hana trên MAC.

Maps
Tableau 10 cập nhật dữ liệu post code của các nước Brazil, Argentina, Costa Rica, Mexico, Taiwan, Singapore, và India; ngoài ra còn có dữ liệu cấp huyện của Taiwan, Hong Kong, và South Korea,...
Tableau thông minh hôn trong việc tự động xác định vai trò địa lý của measures.

NotificationsThông báo khi Extract data thất bại: Làm mới dữ liệu trước khi chúng trở thành vấn đề. Tableau có thể gửi thông báo cho bạn để làm mới extract thông qua email, ví thế bạn có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.
Tableau Online Sync: email cho chủ sở hữu dữ liệu khi extract data bị lỗi.

New Defaults
Chúng ta có thể format dashboard một cách nhanh chóng với tính năng mới này. Ngoài ra, mặc định của Tableau cho hình ảnh phân tích dữ liệu đẹp với phông chữ thân thiện.

Workbook Formatting
Chúng ta có thể đổi style của toàn bộ workbook chỉ với 1 cái click chuột.

Device Designer
Bạn có thể thiết kế và tạo dashboard trên tablet và phone. Sau đó bạn có thể publish workbook của bạn lên server.

Tableau Moblie Android
Khi bạn có nhu cầu Tableau Mobile cho hệ điều hành Andoird, Tableau đã sẵn sàng để bạn có thể trải nghiệm.

Moblie device management
Triển khai về Tableau Mobile. Tableau hỗ trợ AirWatch và MobileIron cho doanh nghiệp triển khai Tableau Mobible.

Web authoring
Ngay bay giờ bạn có thể tạo dashboard trên Tableau Server.

Data Source Analytics
Bạn có thể biết rằng data nào đang được quan tâm nhất trong Server của bạn.

Revision History
Bạn có thể tìm lại workbook hay data của các bản tải lên trước đó với tính năng revision history này.

Publish Folow
Publish workbook và data nhanh hơn với nhiều quản lý mới.

Subscribe orther users
Dễ dàng chia sẻ phân tích với nhóm của bạn, thông báo cho họ biết chỉ với 1 cái click chuột.