Hãng phân tích việc làm Burning Glass đã thực hiện một nghiên cứu nhằm tìm ra những kỹ năng công việc nào được các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất, dựa trên việc phân tích hàng triệu mẩu tin tuyển dụng trên 40.000 website việc làm khác nhau trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2015. Infographic sau cho thấy 10 kỹ năng công nghệ đang được các doanh nghiệp tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này, được đăng tải trên tạp chí Forbes, cho thấy nhiều kỹ năng có nhu cầu tuyển dụng tăng gấp từ 10 đến 40 lần chỉ trong 4 năm. Không có gì ngạc nhiên khi đa số kỹ năng trong Top 10 này liên quan đến cơ sở dữ liệu hoặc phân tích dữ liệu như Tableau, NoSQL, và Python. Rất nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang tích cực tìm kiếm những công cụ và kỹ năng cần thiết để có thể biến lượng dữ liệu khổng lồ của mình thành thông tin có ích.

 

IMG_0385.PNG