5 Replies Latest reply on Feb 21, 2017 2:29 AM by Pavel Cejka

    Tableau Experience 2017: Brno

    Pavel Cejka

      Posledním úspěšným ročníkům Tableau Experience dominovala Praha. A tak jsme si říkali, že je čas přivézt Tableau také na Moravu a blíže ke Slovensku. Proto plánujeme další event v Brně ! Moc se těším. Co na to říkáte?

      Tento rok se také pokusíme pro Vás připravit milé překvapení - praktické, tematicky zaměřené semináře s našimi partnery.