Skip navigation

Vietnam

1 Post authored by: Huu Chiem Dinh

Mục tiêu của Tableau là cung cấp khả năng phân tích dữ liệu một cách đơn giản và dễ dàng cho người sử dụng. Tableau tìm được cách làm việc dễ dàng hơn với dữ liệu bằng chính ý tưởng của người dùng. Chúng tôi không chỉ giúp bạn phân tích dữ liệu mà còn khiến bản cảm thấy hứng thú khi làm công việc đó. Và với chủ đề như vậy, tôi gọi bài viết này với cái tên “Nhanh, dễ dàng và đẹp”

Nhanh, Dễ dàng

Với bất kể công việc nào, thì các công cụ được sử dụng cần phải là một công cụ dễ dàng sử dụng để chúng ta có thể tập trung vào mục tiêu chính của công việc thay vì phải học cách sử dụng công cụ đó.

Các trường dữ liệu trong cửa sổ Data bây giờ đã có thể đưa ra các thông tin phản hồi trên hover để có thể làm rõ đối với các trường hợp khác nhau, trường hợp nào có thể kéo thả vào báo cáo, cũng như các dấu hiệu hình ảnh để bạn có thể chỉnh sửa thuộc tính của từng trường

datawindow.png

Nói về cửa sổ Data. Một phần quan trọng trong quá trình xử lí dữ liệu là bạn cần phải giữ cho cửa sổ Data luôn có tổ chức, dễ theo dõi và sử dụng. Và với Tablea, bạn có thể thực hiện nhóm các trường dữ liệu vào trong cùng một thư mục, cho dù dữ liệu đó là dữ liệu về thời gian, địa lý hay một kiểu dữ liệu nào khác.

Ngoài ra, với Tableau, chúng ta có thể Copy nội dung dữ liệu giữa các workbook khác nhau kể cả trong trường hợp Data source không tồn tại ở workbook đích. Vô cùng dễ dàng để có thể đưa một Dashboard từ workbook này sang một workbook khác chỉ với một vài cú nhấp chuột thay vì phải xây dựng lại toàn bộ từ đầu

Đẹp

Cuối cùng, nói về sự tự do thiết kế và tùy biến. Thiết kế tốt có thể là nền tảng tốt cho sự phân tích, Tableau sẽ cung cấp nhiều sức mạnh thiết kế vào tay người dùng. Dữ liệu dạng văn bản và hình ảnh sẽ rất rõ ràng khi kéo thả chúng lên các nội dung khác với chức năng như “Float”

dashboardbeautiful.png

Chúng tôi cũng mở rộng thêm sự linh hoạt khi thiết kế các chủ đề khác nhau như sử dụng các bộ lọc filter. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh chúng để chúng phù hợp hơn với phong cách thiết kế trong mỗi Dashboard. Thậm chí người dùng có thể trải nghiệm bộ lọc nhiều giá trị (multiple-value)

Cuối cùng, để nói về sự “Nhanh, dễ dàng và đẹp” của Tableau, chúng tôi sẽ nói về tính năng giúp bạn có thể show-off sản phẩm của mình: Chế độ trình chiếu. Tableau tập trung vào nội dung chính và loại bỏ đi các UI và thay vào đó là các nền trắng. Điều này khiến cho người xem tập trung vào nội dung báo cáo của bạn hơn là các chi tiết khác