Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thêm một web site vào dashboard của ban, điều này làm trang dashboard của bạn trở nên tương tác cao hơn với người dùng và thực tế hơn.

Bài viết sẽ đưa ra trường hợp: Bạn có danh sách Top 10 tác phẩm văn học giả tưởng Best-seller Thế kỷ 21. Và bạn muốn khi bạn chọn vào tên tác giả hay tác phẩm đó. Trang web wikipedia sẽ đưa ra thông tin ngay trên Dashboard của bạn.

 

Bước 1. Chuẩn bị một Cross-tab có danh sách tác giả và tác phẩm

tableau_web1.png

 

Bước 2: Kéo vào dashboard

tableau_web2.png

 

Bước 3: Kéo Web page vào Dashboard và nhập URL của web site

tableau_web3.png

 

Kết quả:

tableau_web4.png

 

Bước 4: Chọn Dashboard >>> Action >>> URL

tableau_web5.png

tableau_web6.png

 

Bước 5: Thiết lập action >>> sau đó chọn Ok

tableau_web7.png

Tương tự cho tác phẩm

Kết quả:

tableau_web9.png

Ví dụ : Tìm kiếm Blue is for Nightmares

tableau_web10.png

 

Thử nghiệm trên Tiki, cho việc tìm kiếm sách của tác giả

tableau_web11.png