Có một số trường hợp bạn có những Field có nội dung đặt biệt, và muốn giải thích cũng như nhấn mạnh đối tường này. Bạn có thể để lại Comment cho Field, bài viết sẽ hướng dẫn bạn các thao tác này.

 

B1. Nhấn phải chuột trên Field trên thanh Data chọn Default Properties >>> Comment

tableau_comment1.png

 

B2. Bạn để lại thông tin tại hộp thoại >> OK

tableau_comment2.png

 

Bây giờ nội dung của field sẽ được thể hiện khi bạn đặt chuột tại field

tableau_comment3.png