Bài viết hướng dẫn các bạn hiển thị số liệu chi tiết và số liệu tổng lên cùng một đồ thị trong Tableau.

Ví dụ:
Bạn tạo một đồ thị thể hiện doanh thu của các nhóm sản phẩm và tổng doanh thu của chúng.

 

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Bạn tạo đồ thị lấy doanh thu của các dòng sản phẩm qua các năm bằng cách kéo Order date và Columns và Sales vào Rows, Category vào Color.

 

Tableau Showing Summary and Detail Together.png

  • Bước 2: Bạn tiếp tục kéo Sales vào Rows

 

Tableau Showing Summary and Detail Together1.png

  • Bước 3: Ở mục Mark, bạn chọn một lớp mark và bạn remove Category


Tableau Showing Summary and Detail Together2.png

  • Bước 4: Bạn click vào Sales ở Rows bạn chọn Dual Axis


Tableau Showing Summary and Detail Together3.png

  • Bước 5: Bạn tiếp tục click vào Sales Axis và chọn Synchronize Axis


Tableau Showing Summary and Detail Together4.png

 

Sau khi hoàn thành các bước trên các bạn sẽ một đồ thị hiển thị doanh thu của từng dòng sản phẩm và doanh thu tổng của các dòng sản phẩm đó.

 


Tableau Showing Summary and Detail Together45.png