Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các tính năng tương tác trong Dashboard của Tableau. Giả sử bạn đang có Dashboard bên dưới.

 

tableau1.png

- Thêm Filter: Bạn có thể thêm các filter vào cho worksheet của bạn. Nếu trong worksheet của bạn chứa các dimension này.

 

tableau2.png

 

- Dùng chung các Filter. Chọn vào Filter >> chọn các worksheet dùng chung filter

 

upload_2015-10-22_11-16-16.png

 

- Lấy các biểu tượng màu sắc

 

upload_2015-10-22_11-18-52.png

 

- Trở lại khung làm việc worksheet

 

upload_2015-10-22_11-20-57.png

 

- Cố định khung hình worksheet trong dashboard

 

upload_2015-10-22_11-23-15.png

 

- Lấy caption

 

upload_2015-10-22_11-24-25.png

 

- Lấy thanh công cụ phóng to thu nhỏ

 

 

upload_2015-10-22_11-25-58.png

- Chọn tất cả trong worksheet . Nhấn phải chuột> Select all

upload_2015-10-22_11-30-15.png

 

- Xem dữ liệu >> View Data

 

upload_2015-10-22_11-31-20.png

 

- Copy

 

upload_2015-10-22_11-33-6.png

 

- Đánh dấu >> Annotate

 

upload_2015-10-22_11-35-55.png