Như Đã giới thiệu với các bạn ở bài ‘Tạo nút để liên kết với link, trang web ngoài Tableau thì sau đây BSD sẽ giới thiệu thêm về các cách để chạy nút này.


Bước 1:
Sau khi tạo nút liên kết với web bên ngoài website. Để chỉnh sửa lại cách thể hiện của nút, chọn Dashboard > Actions > Chọn action ‘Go To Website’ > Edit …

 

upload_2017-7-20_9-23-18.png upload_2017-7-20_9-23-23.png

 

Bước 2: Để thay đổi các cách chạy nút, có 3 cách sau:

 

upload_2017-7-20_9-23-45.png

 

Cách 1: Hover là khi bạn rê chuột đến nút liên kết, thì liên kết sẽ ngay lập tức được thực hiện.

 

Cách 2: Select là khi bạn chọn vào nút liên kết, bạn sẽ đến trang web.

 

Cách 3: Menu là khi bạn chọn vào nút liên kết, khi đó sẽ xuất hiện bảng tooltip và bạn chọn vào từ liên kết trong bảng để đến trang web có liên kết.

 

upload_2017-7-20_9-24-6.png

 

Chúc bạn thành công!