Để Format Scale Number của Axis trong Tableau bạn cần thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Click chuột phải vào Axis và chọn Format.


upload_2017-5-11_15-33-12.png

Bước 2:
Sau khi chọn format có các thông tin trong Numbers như sau:

 

- Automatic: Tableau tự động chọn kiểu thể hiện phù hợp với dữ liệu hiện có.

- Number(standard): Số (theo tiêu chuẩn)

upload_2017-5-11_15-33-51.png

 

 

- Number (Custom): Số theo tùy chỉnh như sau

 

upload_2017-5-11_15-34-5.png

 

+Decimal place: Số chữ số thập phân.

+Negative values: Cách hiển thị giá trị âm

 

upload_2017-5-11_15-34-38.png

 

+Units: Lựa chọn đơn vị hiển thị: Thousands (K), Million (M), …

upload_2017-5-11_15-34-58.png

 

+ Prefit/Suffit: Thêm giá trị ở đầu/cuối.

 

+Include thousands separators: dấu phẩy cho số liệu trên ngàn.

 

- Currency (Standard): Đơn vị tiền tệ( chuẩn)

 

- Currency (Custom): Đơn vị tiền tệ tùy chỉnh (tương tự như Number (Custom))

 

upload_2017-5-11_15-35-16.png

 

- Scientyfic: đơn vị e (8.00e+05)

 

- Percentage: Phần trăm.

 

- Custom: Format theo cách như bạn mong muốn

 

(Link một số dạng custom: https://support.office.com/en-us/article/Number-format-codes-5026bbd6-04bc-48cd-bf33-80f18b4eae68 )

 

upload_2017-5-11_15-35-34.png