Giả sử bạn muốn thể hiện sự khác biệt về doanh số bán hàng giữa năm trước và năm nay của các loại sản phẩm, thì Dumbbell chart cũng là một hình thức bạn có thể lựa chọn để minh hoạ cho sự thay đổi giữa 2 điểm dữ liệu này.

 

upload_2017-7-17_14-52-18.png

 

Dưới đây là hướng dẫn cách vẽ chart Dumbbell trong Tableau:

  • Bước 1: Đưa Sub-category vào Rows, Sales vào Columns và chỉnh kiểu chart Line
  • Bước 2: Kéo Order Date vào thẻ Path:

upload_2017-7-17_14-52-56.png

 

  • Bước 3: Kéo tiếp Sales vào Columns để tạo lớp chart thứ 2. Sau đó chọn kiểu chart Circle trên thẻ Mark và chỉnh YEAR(Order Date) vào thẻ Color

upload_2017-7-17_14-54-3.png

 

  • Bước 4: Do dữ liệu đang có 4 năm, anh/chị muốn so sánh giữa 2 năm nào thì chỉ cần kéo Order Date vào thẻ Filter, lọc chọn 2 năm.

upload_2017-7-17_14-54-28.png

 

  • Bước 5: Ở measure Sales thứ 2, chọn Dual Axis.

upload_2017-7-17_14-54-52.png

 

Vậy là việc tạo Dumbbell Chart đã hoàn thành.