Anh/Chị muốn thể hiện Doanh thu, Lợi nhuận theo Loại sản phẩm như hình dưới đây. Ngoài cách vẽ Bullet Graphs như thông thường, BSD sẽ hướng dẫn Anh/Chị vẽ theo cách mới đơn giản hơn.

 

upload_2017-7-28_15-7-7.png

 

Các bước thực hiện như sau:

 

Bước 1: Kéo SalesProfit vào Columns, Sub–Category vào Rows.

upload_2017-7-28_15-7-30.png

Bước 2:
Click phải Profit, chọn Dual Axis.

upload_2017-7-28_15-7-42.png

Bước 3:
Vào thẻ Marks chỉnh kiểu chart. Chọn kiểu chart Bar cho Sales Gantt Bar cho Profit.

upload_2017-7-28_15-8-49.png

Bước 4:
Click phải vào header của Profit, click Synchronize Axis để đồng nhất số liệu của SalesProfit; chọn Show Header để ẩn đi thanh header.


upload_2017-7-28_15-9-2.png