Skip navigation

Vietnam

December 21, 2017 Previous day Next day
Profit & Loss là quan điểm hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó cung cấp cho nhà quản trị các chỉ số quan trọng như: Doanh thu thuần, lợi nhuận thuần, lợi nhuận biên,.. Ngoài ra có thể theo dõi các yếu tố này theo vùng miền, kênh bán hàng, phân khúc khách hàng thậm chí là loại sản phẩm.

 

upload_2017-7-29_11-40-0.png

 

Hình trên là phiên bản mà hầu hết mọi người sử dụng, tuy nhiên nó chỉ phù hợp cho Desktop và Tablet còn giao diện Mobile sẽ không đáp ứng được nhu cầu người dùng.

 

Bài viết này sẽ giới thiệu một template mới xử lý được khó khăn trên ngoài ra còn cung cấp cho nhà quản trị góc nhìn mới, thao tác dễ dàng hơn.

 

upload_2017-7-29_11-40-43.png

 

Trong đó:
Bar: Các thanh thể hiện các chỉ số so với cùng kỳ. Màu sắc thanh thể hiện mục tiêu của các chỉ số. Màu xanh: đạt mục tiêu & màu cam: không đạt mục tiêu.
Sparklines: đường line thể hiện các chỉ số theo tháng. Các đường chấm đứt khúc thể hiện sự khác biệt giũa các chỉ số so với ngân sách. Màu sắc của các chấm tròn ở cuối mỗi đường line thể hiện sự khác biệt của ngân sách tháng cuối với tháng trước đó.

 

Nguồn: Andy Kriebel