1. Cài đặt và Deploy Tableau

 

Xóa các phiên bản trước của Tableau Desktop trong khi cài đặt (chỉ dành cho Windows)

 

Khi bạn cài đặt phiên bản mới nhất của Tableau Desktop hoặc Tableau Reader từ dòng lệnh, bây giờ bạn có thể tự động xóa các phiên bản đã cài đặt trước đó của các ứng dụng đó khỏi máy. Bắt đầu với phiên bản 10.4, bạn có thể đặt cài đặt thuộc tính cài đặt REMOVEINSTALLEDAPP thành "1" và trong quá trình cài đặt, trình cài đặt sẽ phát hiện và xóa bất kỳ phiên bản đã cài đặt trước nào trở lại phiên bản 9.3. Nếu máy có Tableau Desktop hoặc Tableau Reader phiên bản 9.2 hoặc cài đặt trước, các phiên bản này sẽ không tự động được gỡ cài đặt. Thay vào đó, bạn phải gỡ cài đặt chúng theo cách thủ công.

Note: Tableau Public không sử dụng thuộc tính trình cài đặt vì nó luôn luôn loại bỏ phiên bản trước đó khi bạn cài đặt phiên bản mới.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập các thuộc tính cài đặt từ dòng lệnh, xem phần Deploy Tableau Desktop trong hướng dẫn Deployment Desktop Tableau.
Hạ Cấp và public workbook đến các phiên bản cũ của Tableau Server

Trong các bản phát hành trước, public workbook cho Tableau Server có thể là vấn đề khi Tableau Desktop và Tableau Server có trên các phiên bản chính của ứng dụng. Ví dụ: nếu bạn đã cố xuất bản bảng tính được tạo trong Tableau Desktop 10.3 trở lên.Tableau Server chạy trên phiên bản 10.2, bạn đã nhận được lỗi như hình này.
upload_2017-10-6_15-19-0.png
Bây giờ trong Tableau Desktop 10.4 (Windows và Mac) khi bạn xuất bản bảng tính lên phiên bản cũ của Tableau Server (10.2 trở đi), bạn sẽ nhận được thông báo cảnh báo cho biết rằng bảng tính sẽ bị hạ cấp xuống phiên bản bạn đang xuất bản đến. Bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào có trong bảng tính không có sẵn trong phiên bản cũ hơn sẽ bị xóa vì tính tương thích.

Note: Tùy chọn downgrade mới không có sẵn khi xuất bản các bảng tính lên Tableau Server 10.1 và các phiên bản trước đó.

 

upload_2017-10-6_15-19-30.png

 

Bạn vẫn có thể mở bảng tính đã được hạ cấp xuống trong phiên bản hiện tại của Tableau Desktop nhưng bạn có thể cần phải thêm lại các tính năng đã bị xóa khi bảng tính bị hạ cấp. Để biết thêm thông tin về tính tương thích.
Kết nối và chuẩn bị dữ liệu
Nguồn dữ liệu được chứng nhận và đề xuất

 

Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu bạn có thể tin cậy dữ liệu cơ bản của mình hay muốn tránh tạo ra một nguồn dữ liệu hoàn toàn mới? Tác giả Quan điểm Tableau với sự tin cậy và tốc độ sử dụng các nguồn dữ liệu đã được chứng nhận và đề xuất trước đó bởi những người khác. Nguồn dữ liệu đã được chứng nhận được hỗ trợ bởi cả Bảng và Online. Các nguồn dữ liệu này được các nhà quản trị trang web và các nhà lãnh đạo dự án lựa chọn cẩn thận và xuất hiện với một huy hiệu chứng nhận duy nhất. Di chuột qua huy hiệu để tìm hiểu người đã xác nhận nguồn dữ liệu, đọc bất kỳ ghi chú mang tính mô tả nào mà họ đã cung cấp và xác nhận loại kết nối. Đây là cách các nguồn dữ liệu được chứng nhận nhìn khi bạn kết nối với dữ liệu trong Tableau Desktop.
upload_2017-10-6_15-20-16.png

 

Và đây là cách bạn có thể xác định được các nguồn dữ liệu được chứng nhận trong Bảng thông tin trực tuyến hoặc máy chủ Tableau.
upload_2017-10-6_15-20-35.png

 

Nguồn dữ liệu đề xuất được hỗ trợ bởi máy chủ Tableau. Các nguồn dữ liệu này bao gồm các nguồn được chứng nhận cá nhân và một số khác được tự động chọn cho bạn dựa trên các mẫu sử dụng tại tổ chức của bạn. Bạn có thể truy cập các nguồn dữ liệu được đề xuất ở phía bên phải trang thiết lập nguồn dữ liệu trong Tableau Desktop, trong khi bạn đăng nhập vào Tableau Server.
upload_2017-10-6_15-20-50.png

New Denodo connector

Sử dụng đầu nối Denodo để kết nối với dữ liệu Denodo.

 

Thêm Databases(ODBC) cho Mac

 

Bây giờ bạn có thể sử dụng bộ kết nối Cơ sở dữ liệu Khác (ODBC) trên máy Mac để kết nối với một cơ sở dữ liệu khi trình điều khiển cơ sở dữ liệu bạn muốn kết nối với thực hiện các tiêu chuẩn ODBC.

 

Trình kết nối Oracle hỗ trợ SSL

 

Bây giờ bạn có thể kết nối với Oracle bằng cách sử dụng SSL trên cơ sở, sau khi bạn cấu hình khách hàng của Oracle.

 

Hỗ trợ SAP GUI 7,4

 

Tableau hỗ trợ định dạng XML Cảnh quan Giao diện Người dùng SAP mới.

 

Tạo một trích xuất SAP BW mà không có giấy phép đặc biệt

 

Bắt đầu từ 10.4, bạn có thể tạo ra một giải nén SAP BW mà không cần một chìa khóa cấp phép đặc biệt. Trước 10.4, các trích xuất của SAP BW là một tính năng beta không được hỗ trợ.

 

Lượt truy cập Thiết kế và Phân tích Dữ liệu

 

Khoảng cách trang tổng quan chính xác, với điều khiển màu đường viền và màu nền

 

Nếu trước đây bạn đã sử dụng các đối tượng trống để tinh chỉnh bố cục bảng điều khiển, bạn sẽ thực sự đánh giá cao các điều khiển khoảng cách mới. Padding cho phép bạn định vị chính xác các vị trí trên bảng điều khiển, trong khi các đường viền và màu nền cho phép bạn làm nổi bật chúng.

upload_2017-10-6_15-22-2.png
A. Outer padding
B. Blue border
C. Inner padding with light blue background
Để giúp bạn nhanh chóng tạo bố cục hấp dẫn, mặc định padding được tối ưu hóa cho các loại bảng điều khiển khác nhau. Các vùng chứa bố cục không có lớp padding theo mặc định, sheets và objects có bốn pixel, và toàn bộ bảng điều khiển có tám điểm ảnh cho hình ảnh không có rắc rối và xuất PDF.

 


Trước đây, các trang tổng quan liền kề nhau đã được cách nhau bằng tối thiểu là bốn pixel, nhưng bây giờ bạn có thể tạo các mẫu thiết kế liền mạch bằng cách chỉ định không padding.
upload_2017-10-6_15-22-54.png

Khoảng cách trang tổng quan khả dụng ở cả Tableau Desktop và không gian làm việc của Web của Tableau Server và Tableau Online.

Hỗ trợ High DPI cho Windows

 

Nếu mở rộng quy mô DPI trên máy tính Windows của bạn, giờ đây bạn có thể tự tin tạo quan điểm của mình, biết rằng chúng sẽ trông đẹp ở tỉ lệ 100% khi thực hiện ở tỷ lệ 200%.

 

Trước khi High DPI Scaling

upload_2017-10-6_15-23-32.png

Sau khi High DPI Scaling

upload_2017-10-6_15-23-46.png
Hỗ trợ cho hình học tuyến tính

Bắt đầu với Bảng 10.4, bạn có thể kết nối với các tệp không gian có chứa các hình học tuyến tính.

Để tạo bản đồ có hình học tuyến tính:

1. Connect to your spatial data.

2. Navigate to a worksheet.

3. In the Data pane, double-click the Geometry field.

upload_2017-10-6_15-24-18.png

Bạn có thể mã hóa kích thước và màu sắc, cũng như thêm các cấp độ bổ sung vào chế độ xem.

 

Cập nhật và bổ sung dữ liệu bản đồ

 

Trong Bảng 10.4, có hơn 32.000 thành phố mới của Hoa Kỳ. Ngoài ra, mã NUTS sau đây được hỗ trợ

 

 • DE401
 • DEB3I
 • DEG0I
 • DK012
 • DK021
 • EL641
 • ES521
 • HU321
 • NL230
 • NL327
 • AT113
 • FR623
 • AT322
 • LI000

MATLAB integration

upload_2017-10-6_15-25-31.png

Tính năng mới trong Web Authoring

 

Bật thanh công cụ View trên web

 

Trong các bản phát hành trước, khi tác giả trên web, bạn chỉ có thể xem và sử dụng Thanh công cụ Xem khi làm việc với chế độ xem bản đồ. Bây giờ bạn có thể bật Thanh công cụ Xem cho bất kỳ chế độ xem hoặc trang tổng quan nào trong bảng tính của bạn trong tác giả trang web.

 

Từ thanh menu top, chọn worksheet ->Show view toolbar và chọn một option.

upload_2017-10-6_15-25-50.png

Từ bảng điều khiển, hãy chọn vùng trên trang tổng quan nơi bạn muốn hiển thị Thanh công cụ Xem, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 

Từ menu top chọn Worksheet > Show View Toolbar.

 

Chọn drop-down arrow, tùy chọn thích hợp từ trình đơn ngữ cảnh.

upload_2017-10-6_15-26-7.png

Chỉnh sửa nhóm trên web

 

Bắt đầu với Tableau phiên bản 10.4, bạn có thể chỉnh sửa nhóm. Để chỉnh sửa nhóm, trong ngăn Dữ liệu, nhấp chuột phải vào một trường nhóm và chọn Chỉnh sửa nhóm. Trong hộp thoại Chỉnh nhóm mở ra, bạn có thể thêm hoặc xóa các thành viên khỏi một nhóm hiện có, cũng như tạo các nhóm mới trong trường nhóm. Bạn cũng có thể chọn Bao gồm một nhóm Khác.

 

Tạo bí danh trên web

 

Bắt đầu với Tableau phiên bản 10.4, bạn có thể tạo bí danh cho các thành viên trong một không gian để các nhãn của chúng xuất hiện khác nhau trong chế độ xem.

 

Để tạo bí danh cho một trường:

 

 1. Trong Data pane, right-click vào dimension và chọn Aliases.
 1. Trong hợp thoại Edit Aliases, dưới Value (Alias), chọn thành viên và đặt tên mới.

Định dạng đường kẻ

 

Khi bạn là tác giả trên tableau server, bạn có thể nhanh chóng thay đổi tất cả các dòng trong bảng tính của bạn. Chọn Format> Workbook, sau đó mở rộng phần Lines trên Workbook và làm các lựa chọn của bạn.

upload_2017-10-6_15-26-22.png

Chia sẻ và cộng tác

 

Nếu bạn sở hữu chế độ xem, bạn có thể nhanh chóng tìm ra ai trong tổ chức của bạn đã nhìn thấy nó. Ở đầu trang trang chính, nhấp vào Chế độ xem. Sau đó di chuột qua chế độ xem cụ thể mà bạn quan tâm và chọn Ai đã xem Chế độ xem này? từ trình đơn ở phía trên bên phải.

 

upload_2017-10-6_15-26-34.png