Các bước tạo Pie chart trên Map trong tableau

B1: Định nghĩa Province

upload_2015-12-9_8-43-40.png

 

B2: Kéo province vào Detail

upload_2015-12-9_8-44-14.png

 

B3: Edit location

upload_2015-12-9_8-44-54.png

upload_2015-12-9_8-45-23.png

 

B5: Trong thẻ Mark chọn Pie

upload_2015-12-9_8-45-52.png

 

B6: Kéo channel vào color, sales vao size

upload_2015-12-9_8-46-55.png

 

B7: Phóng to pie bằng Size

 

B8: Đưa các thông tin thêm vào Tooltip