Skip navigation

Vietnam

December 4, 2017 Previous day Next day

Để có thể làm việc hiệu quả và đạt được những thành quả trong công việc, cuộc sống có rất nhiều cách thức, biện pháp khác nhau, đồng thời cũng có nhiều bí quyết giúp bạn có thể đạt được thành công. Một trong những bí quyết giúp bạn thành công chính là bí quyết quản lý thời gian hiệu quả. Vậy làm sao để quản lý thời gian hiệu quả, tableau sẽ giúp bạn tạo ra một thời gian biểu để quản lý thời gian của mình.

Để tạo ra một thời gian biểu trên tableau, bạn cần chuẩn bị file excel gồm các nội dung:

 

Activity(những hoạt động bạn cần phải làm theo ngày)

 

Start Date ( Thời gian bắt đầu hoạt động đó)

 

End Date (Thời gian kết thúc hoạt động đó)

 

Các thao tác tạo ra thời gian biểu trên tableau:

 

Bước 1: Mở giao diện tableau desktop, chọn file dữ liệu của bạn. Tại đây, bạn import dữ liệu bằng cách click chuột vào Excel >> chọn file dữ liệu của bạn.

View attachment 11201

upload_2016-5-30_14-13-19.png

 

Bước 2: Tại màn hình visualize của tableau, kéo End vào Columns, tại đây click chuột chọn Exact Date.

upload_2016-5-30_14-13-29.png

Bước 3: Kéo Start vào Columns, tại đây click chuột chọn Exact Date.

upload_2016-5-30_14-14-1.png

Bước 4: Tạo 1 Calculated Duration có công thức:

upload_2016-5-30_14-14-17.png

Bước 5: Tại thẻ Mark của Start, kéo Duration vào size, Activity vào Color.

upload_2016-5-30_14-14-36.png

Bước 6: Tại End, click chuột chọn tính năng Dual Axis

upload_2016-5-30_14-15-3.png

Bước 7: Click chuột vào trục End, chọn Synchronize axis

upload_2016-5-30_14-15-20.png

Bước 8: Tại thẻ Mart của End, chọn kiểu chart Circle, vào size tăng kích thước cho chart.

upload_2016-5-30_14-15-44.png

Bước 9: Click chuột vào trục End, bỏ chọn Show header

upload_2016-5-30_14-16-2.png

Bước 10: Kéo Start vào Rows, click chuột chọn More >> Custom >> Weekdays.

upload_2016-5-30_14-22-22.png upload_2016-5-30_14-22-39.png

Bước 11: Bạn kéo Start vào Filter >> Weekdays >> Chọn Monday >> OK.

upload_2016-5-30_14-23-51.png upload_2016-5-30_14-24-3.png

Bước 12: Tại thẻ Mart của End, kéo Activity vào Label.

upload_2016-5-30_14-28-15.png

Lúc này, bạn sẽ có được chart thể hiện thời gian biểu của ngày Monday.

upload_2016-5-30_14-29-1.png

Bước 13: Tiếp theo bạn sẽ tạo thời gian biểu cho các ngày còn lại trong tuần.

Để tạo thời gian biểu cho ngày Tuesday, tại Sheet Monday, click chuột chọn Duplicate sheet, chọn Tuesday >> đổi tên sheet Tuesday. Lúc này, bạn sẽ có thời gian biểu cho ngày Tuesday.

upload_2016-5-30_14-29-40.png upload_2016-5-30_14-29-58.png

Bước 14: Bạn thực hiện thao tác tương tự để có được thời gian biểu cho các ngày còn lại.

upload_2016-5-30_14-33-38.png

Bước 15: Với các sheet thể hiện thời gian biểu của các ngày, bạn sẽ đưa chúng vào một dashboard.

upload_2016-5-30_14-33-53.png

Bước 16: Chỉnh sửa, định dạng dashboard. Lúc này bạn sẽ có một thời gian biểu cho các ngày trong tuần.

upload_2016-5-30_14-34-42.png

Dựa vào chart trên, bạn sẽ biết được mỗi ngày bạn tốn thời gian nhiều nhất vào công việc nào( được thể hiện qua độ dài của chart), màu sắc của chart thể hiện những công việc khác nhau mà bạn phải làm trong ngày. Nếu trong ngày hôm đó, tại một thời điểm nào đó bạn có một sự kiện đặc biệt nào đó, bạn cũng có thể đánh dấu lên trên chart này.

Với kiểu chart như thế này bạn có thể áp dụng để lên làm việc theo từng ngày trong tháng. Bạn cũng có thể áp dụng kiểu chart này để lên lịch làm việc cho các ngày trong tháng.