Ngày nay, việc bán hàng online đã trở nên phổ biến. Bất cứ ai cũng có thể bắt đầu tham gia bán hàng online trên mạng. Nếu bạn có một sản phẩm hoặc một ý tưởng độc đáo, bạn có thể tìm thấy một cách để bán hoặc trao đổi trên mạng.

Bạn là chủ của một trang web bán hàng online. Bạn muốn theo dõi theo từng ngày số lượng người truy cập vào trang web của bạn là bao nhiêu, trong số đó có bao nhiêu người mua hàng và xu hướng mua hàng của họ là như thế nào? Với tableau, chỉ với những thao tác kéo thả đơn giản, ngay lập tức, bạn có thể theo dõi được những thông tin đó theo từng ngày, để mà từ đó bạn có thể đưa ra một chiến lược phát triển quảng bá trang web của mình nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Bạn cần chuẩn bị file dữ liệu gồm các nội dung như sau: tên khách hàng, ngày truy cập vào trang web, thời gian khách ghé thăm trang web (tính theo phút, giây), kết quả mua hàng theo từng loại sản phẩm.

upload_2016-5-30_14-41-37.png

Các thao tác thực hiện:

Bước 1: Mở giao diện tableau, thực hiện import dữ liệu từ file excel.

upload_2016-5-30_14-42-49.png

upload_2016-5-30_14-43-24.png

Bước 2: Kéo Date vào Rows >> chọn Exact Date >>Discrete.

upload_2016-5-30_14-43-45.png

Bước 3: Chuyển Product Type thành Dimensions

upload_2016-5-30_14-44-46.png

Bước 4: Kéo Product Type vào Columns.

upload_2016-5-30_14-45-17.png

Bước 5: Tạo một Calculated có công thức:

upload_2016-5-30_14-46-14.png upload_2016-5-30_14-46-18.png

Bước 6: Kéo Calculated Time Remainning vừa mới tạo vào Columns, chọn dạng Exact Date.

upload_2016-5-30_14-47-2.png

Bước 7: Tạo Calculated có công thức như sau:

upload_2016-5-30_14-47-28.png

Bước 8: Kéo Outcome vào Rows >> Tại thẻ Mark chọn chart Bar >> Giảm size xuống mức thấp nhất.

upload_2016-5-30_14-49-50.png

Bước 9: Kéo Result vào Color.

upload_2016-5-30_14-50-3.png

Bước 10: Kéo Outcome vào Rows. Tại thẻ Mart, chọn chart Circle, tăng kích thước của chart.

upload_2016-5-30_14-50-21.png

Bước 11: Tại Outcome thứ 2, click chuột chọn tính năng Dual Axis.

upload_2016-5-30_14-50-43.png

Bước 12: Click chuột vào Axis Outcome thứ 2, chọn tính năng Synchronize axis.

upload_2016-5-30_14-50-59.png

Bước 13: Click chuột vào Axis Outcome thứ 2 vào, bỏ chọn Show header.

upload_2016-5-30_14-51-33.png

upload_2016-5-30_14-51-51.png

Bước 14: Bạn có thể lựa chọn ngày bạn muốn theo dõi tình hình bán hàng trang web của mình bằng cách kéo Date vào trong Filter >> chọn Individual dates >> lựa chọn ngày bạn muốn theo dõi. Sau đó, bạn chọn Show Filter để show bộ lọc ngày cho phép bạn lựa chọn ngày bạn muốn theo dõi.

upload_2016-5-30_14-52-14.png upload_2016-5-30_14-52-19.png

Bước 15: Kéo Customer Name vào Tooltip. Lúc này bạn đã có một chart theo dõi tình hình mua hàng trên trang web của mình.

upload_2016-5-30_14-52-37.png

Dựa vào chart này, bạn có thể theo dõi được xu hướng mua hàng theo từng ngày (Trong ngày hôm đó, khách hàng chủ yếu ghé thăm vào thăm vào trang web của bạn và mua loại sản phẩm nào là nhiều nhất). Bạn cũng có thể theo dõi được số khách hàng ghé thăm, trong đó có bao nhiêu khách hàng mua hàng, có bao nhiêu khách hàng ghé thăm nhưng không thực hiện mua hàng, từ đó bạn có thể tìm hiểu nguyên nhân tại sao khách hàng không mua hàng tại trang web của mình.

Ngoài ra, với kiểu chart này, bạn có thể theo dõi xu hướng mua hàng của khách hàng theo các ngày trong tuần.

 

Để tạo chart theo dõi xu hướng mua hàng theo các ngày trong tuần, bạn thực hiện các bước sau:

 

Bước 1: Chọn Duplicate Sheet bạn vừa tạo.

upload_2016-5-30_14-59-34.png

Bước 2: Remove bộ lọc Date >> Tại Rows, click chuột chọn More >> Custom >> Weekdays.

upload_2016-5-30_15-0-25.png upload_2016-5-30_15-0-29.png

Bước 3: Kéo Date vào Filter để chọn tháng bạn muốn theo dõi.

upload_2016-5-30_15-0-56.png upload_2016-5-30_15-1-1.png

Lúc này, bạn đã có một chart theo dõi xu hướng mua hàng của khách hàng theo các ngày trong tuần.

upload_2016-5-30_15-1-41.png

Dựa vào chart này, bạn có thể biết được:

- Khách hàng chủ yếu mua sản phẩm của trang web bạn vào ngày nào trong tuần, và chủ yếu là mua sản phẩm nào?

- Theo mỗi ngày trong tuần, xu hướng mua hàng của khách hàng là gì?( Khách hàng chủ yếu mua loại sản phẩm nào?)

Từ đó bạn có chiến lược phát triển nhằm nâng cao cải thiện tình hình trang web bán hàng online của bạn ngày một tốt hơn.