Anh chị có một file dữ liệu về LatitudeLongitude của quận/huyện:

 

[IMG]

upload_2017-11-23_8-50-2.png

 

Để map được đến District, anh chị thực hiện như sau:

 

Đầu tiên, anh chị cần chỉnh kiểu biểu đồ là Polygon

 

upload_2017-11-23_8-39-32.png

 

 

Tiếp theo, anh chị kéo:

- Latitude vào Rows

- Longitude vào Columns

- District Code vào Detail

- Point vào thẻ Path

- Để xem quận huyện đó tên gì và thuộc tỉnh nào thì kéo District NameProvince vào Tooltip

 

upload_2017-11-23_8-40-5.png

 

Chúc anh chị thành công!