Tạo một Dashboard đơn giản với 3 biểu đồ: Line Chart, Map, và Bar Chart. Tạo ra 3 chỉ số riêng biệt cho từng loại biểu đồ: Sales, Profit Ratio, Order Quantity.

 

 

Bước 1 – Vẽ chart line thể hiện Doanh thu theo quý. Sau đó sao chép các sheet và thay thế Sales lần lượt bằng Profit RatioOrder Quantity, để có 3 biểu đồ riêng biệt. Tên các sheet lần lượt là: Sales Trend, Profit Trend, Quantity Trend.

 

upload_2017-9-6_14-15-30.png

Bước 2 – Vẽ chart map lần lượt theo từng chỉ số: Sales, Profit Ratio, Order Quantity. Tên các sheet lần lượt là: Sales Map, Profit Map, Quantity Map.

 

upload_2017-9-6_14-16-1.png

Bước 3 - Vẽ chart bar lần lượt theo từng chỉ số: Sales, Profit Ratio, Order Quantity. Tên các sheet lần lượt là Sales Bar, Profit Bar, Quantity Bar.

 

upload_2017-9-6_14-16-35.png

Bước 4 - Tạo một Parameter “Choose a Metric” với danh sách các số liệu.

 

upload_2017-9-6_14-17-2.png

 

Bước 5 - Tạo giá trị cho Parameter “Metric Selected”.

 

upload_2017-9-6_14-17-37.png

 

Bước 6 – Ở sheet Sales Trend >> Show Parameter >> chọn Sales.

 

upload_2017-9-6_14-18-22.png

 

Bước 7 – Kéo Metric Selected vào thẻ Filter >> chọn Sales. Đừng chọn "Use all" hack này sẽ không hoạt động.

 

upload_2017-9-6_14-18-50.png

Lưu ý, khi thay đổi lựa chọn trong Parameter (ví dụ, chọn Profit Ratio); bảng tính sẽ chuyển sang màu trắng. Đây chính xác là điều chúng tôi muốn, chúng tôi muốn bảng tính Sales chuyển sang màu trắng khi chọn một chỉ số khác trong Parameter.

 

Bước 8 – Tại sheet Profit Trend, lập lại thao tác tương tự như Bước 6 nhưng thay đổi chỉ số Profit Ratio và thêm bộ lọc.

 

upload_2017-9-6_14-19-46.png

Một lần nữa, hãy chú ý Profit Ratio là lựa chọn duy nhất trong danh sách bộ lọc.

 

Bước 9 - Lặp lại Bước 8, nhưng lần này chọn Order Quantity và thêm bộ lọc.

Bước 10 - Tạo dashboard mới.

Bước 11 (optional) - Thêm tiêu đề cho dashboard bao gồm các tham số. Bằng cách này, tiêu đề sẽ làm cho dashboard trực quan hơn.

 

upload_2017-9-6_14-20-30.png

Bước 12 - Thêm hai container ngang vào dashboard, chồng lên nhau.

upload_2017-9-6_14-22-58.png

Bước 13 - Thêm 3 sheet: Sales Trend, Profit TrendOrder Quatity vào container hàng đầu ...


upload_2017-9-6_14-23-31.png

... sau đó ẩn các tiêu đề cho các sheet.

 

upload_2017-9-6_14-24-4.png

 

Bước 14 - Thêm tất cả các biểu đồ map và bar vào container đáy...

 

upload_2017-9-6_14-24-40.png

... sau đó ẩn các tiêu đề cho các sheet.

 

upload_2017-9-6_14-25-3.png

 

Bước 15 – Sắp xếp, chỉnh kích thước các bảng cho phù hợp, loại bỏ những chú giải màu, làm cho dashboard đẹp mắt và nổi bật parameter.