SSI được Microsoft cung cấp đi theo hệ thống database sql của mình nhằm giúp cho khách hàng ETL dữ liệu nhằm mục đích xây dựng các báo cáo phân tích, và với công cụ Tableau bạn lại cần công cụ này để xây dựng data-warehouse hoặc các data-mart phục vụ mục đích phân tích dữ liệu cho Tableau

 

Một dự án mới

 

upload_2017-8-15_13-40-18.png

 

Nhấp vào phải chọn kết nối mới

 

upload_2017-8-15_13-40-47.png
Chọn  DynamicsCRM  connect -> chon  Thêm

upload_2017-8-15_13-41-11.png

 

Tiếp theo thông tin bao gồm  CRM  Discovery ConnectTên người dùngMật khẩu  và  Tên miền

upload_2017-8-15_13-41-27.png


Nhấp vào Kiểm tra kết nối

upload_2017-8-15_13-41-42.png

Kéo  Flow Data Flow  into form as Hình.

upload_2017-8-15_13-42-2.png

upload_2017-8-15_13-42-21.png

Kiểm tra cột tab qua các trường.

upload_2017-8-15_13-42-37.png

upload_2017-8-15_13-44-17.png

Nhấp vào Làm mới Siêu dữ liệu CRM

 

upload_2017-8-15_13-44-35.png

 

 

CRM Kéo  Dynamics Điểm đến thiết kế màn hình.

 

Double click vào Dynamics CRM Destination vừa kéo và tùy chỉnh như hình.

 

upload_2017-8-15_13-45-12.png

 

Qua tab Columns

upload_2017-8-15_13-45-30.png

Tiếp tục qua tab Error


upload_2017-8-15_13-45-49.png

Kéo DataReader Destination vào như hình.


upload_2017-8-15_13-46-5.png

Click phải chọn Execute Task

upload_2017-8-15_13-46-27.png

Chờ chương trình thực thi

upload_2017-8-15_13-46-42.png

Kéo Dynamics CRM OptionSet Mapping vào và tạo kết nối như hình


upload_2017-8-15_13-47-5.png

Double click vào Dynamics CRM OptionSet Mapping


upload_2017-8-15_13-55-34.png