Liệu nhóm khách hàng cũ có đóng góp doanh số nhiều hơn so với những người lần đầu đến mua? Quan điểm dưới đây sẽ cho cái nhìn sâu sắc về điều đó qua từng năm.

 

Ngày đặt hàng tối thiểu của mỗi khách hàng sẽ xác định ngày mua đầu tiên. Tuy nhiên, vì dữ liệu không thể hiện rõ, chúng ta phải sử dụng LOD để hỗ trợ.

 

Dùng dữ liệu Sample – SupperStore thực hiện ví dụ này

 

Bước 1: Tính ngày mua hàng đầu tiên với biểu thức LOD.

 

Acquisition Date: { Fixed [Customer ID] : Min ( [Order Date] ) }

 

 

 

Bước 2:

 

Kéo Order Date vào Columns, chọn kiểu dữ liệu năm rời rạc.

 

Kéo Sales vào Rows.

 

Kéo Acqisision Date vào Color, chọn kiểu dữ liệu năm rời rạc, chỉnh sửa màu sắc.

 

upload_2017-8-14_16-37-56.png

 

Bước 3: Duplicate sheet vừa làm.

 

Ở Sales trên Rows click chuột phải và chọn Quick Table Calculation > Percent of total.

 

Trên Sales click chuột phải và chọn Compute Using > Table (Down).

 

upload_2017-8-14_16-40-1.png

 

Bước 4: Kéo 2 chart mới tạo vào chung 1 Dashboard

 

upload_2017-8-14_16-40-25.png