Bạn có thể xem xét xu hướng lợi nhuận theo thời gian, hay đo lường hiệu quả công việc bằng tổng lợi nhuận mỗi ngày làm việc? Có lẽ bạn sẽ muốn biết số ngày sinh lợi được thực hiện mỗi tháng hoặc năm, đặc biệt là nếu bạn tò mò về hiệu ứng theo mùa. Biểu thức LOD cho phép bạn dễ dàng tạo chart như lợi nhuận mỗi ngày, trong khi dữ liệu cơ bản được ghi lại ở theo order và sản phẩm.

 

Sử dụng Sample SuperStore để thực hiện.

Với ví dụ này, bạn muốn biết số ngày trong tháng đạt lợi nhuận cao, có lời hay không có lời.

 

Bước 1:Tạo giá trị mới với hàm Fixed

 

upload_2017-8-16_16-50-51.png

 

Bước 2: Tạo filed mới để xét điều kiện cho KPI mới tạo.

 

upload_2017-8-16_16-51-6.png

 

Bước 3:

Kéo Order Date vào Rows và chọn Count Distinct.

Kéo năm của Order Date vào columns và Drill down xuống tháng, kéo bỏ quý đi.

Kéo Daily Profit KPI đến Rows và color.

Chọn kiểu Chart là Area.

 

upload_2017-8-16_16-51-21.png

 

Chúc các bạn thành công!