Đối với một đơn vị kinh doanh, khả năng tìm kiếm khách hàng mới cũng không hề đơn giản, vậy nên việc giữ lại những khách hàng cũ cũng là một chính sách an toàn trong kinh doanh.

 

Làm thế nào để đảm bảo những khách hàng cũ vẫn sẽ tiếp tục quay trở lại mua hàng vào những lần tiếp theo? Muốn làm được điều này thì anh chị phải biết trong bao lâu thì khách hàng quay lại mua tiếp sản phẩm và có bao nhiêu khách hàng tương ứng. Từ đó có thể đào sâu hơn cụ thể là những khách hàng nào, từ đó có thể đưa ra các chính sách phù hợp cho từng nhóm khách hàng.

 

Dưới đây là một ví dụ minh hoạ và hướng dẫn thực hiện:

 

Giả sử anh chị muốn biết ở từng quý có bao nhiêu khách hàng mua mua sản phẩm lần đầu tiên và sau bao lâu họ quay lại mua tiếp, số lượng khách hàng quay lại là bao nhiêu.


Bước 1
: Tạo các field lần lượt như sau:

  • 1st Purchase: Thời gian lần đầu tiên mua hàng
  • Repeat Purchase: Thời gian mua hàng tiếp theo
  • 2th Purchase: Thời gian mua hàng lần thứ 2
  • Quarter to Repeat Purchase: Sau bao nhiêu quý quay lại mua lần thứ 2

upload_2017-8-14_17-4-23.png

Bước 2: Đầu tiên, chỉnh thẻ Mark kiểu Square. Tiếp theo, kéo 1st Purchase vào Rows và chỉnh dữ liệu theo quý của các năm, kéo Quarters to Repeat Purchase vào Columns. Cuối cùng, kéo Customer ID vào Color và chỉnh thành Count distrinct.

 

upload_2017-8-14_17-4-46.png

 

Như hình trên, những khách hàng đến mua hàng lần đầu tiên ở quý 3 năm 2011 thì 1 quý sau có 151 khách hàng quay lại mua hàng.