1. Data Driven Arlet: Thông báo trực tiếp đến email người dùng khi điều kiện thiết lập trên Server cho từng chart đạt đến ngưỡng. Miễn sao biểu đồ của bạn có trục số.

upload_2017-6-5_22-25-3.png

 

2. Cập nhật các tác vụ thiết kế (Web Authoring): Trả lời các câu hỏi khi xem báo cáo trên Server chưa bao giờ dễ dàng hơn khi các tính năng trên thanh công cụ được cập nhật thêm. Bạn có thể tạo ra Story hay post datasource trực tiếp từ Tableau server. Hơn nữa, tạo ra ‘Bins’, ịnh dạng kiểu dữ liệu (number) hay thay đổi các option hiển thị cho chart map một cách dễ dàng.

 

upload_2017-6-5_22-26-2.png

 

3. Story Point: Sự thể hiện tinh tế, đơn giản là một dấu chấm để đại diện cho 1 vấn đề bạn cần quan tâm trên ‘Story’ bên cạnh ‘Caption’ và ‘Number’ ở những phiên bản trước.

 

upload_2017-6-5_22-27-1.png

 

4. Mobile Update:
Cải tiến trên Android: Hiện nay, trong Tableau Mobile trên thiết bị di động có tính năng chuyển trang web một cách dễ dàng và có nhiều khoảng trống cho các tiện ích trên thanh công cụ trên màn hình trực quan của bạn.

 

Liên kết tổng hợp cho Tableau Online: Tiếp cận dữ liệu nhanh chóng. Nhấp vào một liên kết sẽ mở trực tiếp màn hình trực quan của bạn trên ứng dụng Tableau Mobile.

 

Các biểu ngữ thông minh trên Tableau Server: Khi xem một màn hình trực quan trong một trình duyệt web di động, một biểu ngữ nhỏ hướng dẫn bạn đến các ứng dụng Tableau Mobile cho một trải nghiệm di động được tối ưu hoá, hoặc để cài đặt ứng dụng nếu trên thiết bị của bạn chưa có.

 

5. Smart Join: Với việc sử dụng ‘Machine Learning’, việc phân tích trở nên nhanh chóng khi datasource được join một cách thông minh thông qua các bảng chứa dữ liệu có liên quan với nhau
upload_2017-6-5_22-29-37.png

 

6. PDF Connector: Trước đây, khi xử lý dữ liệu từ PDF, bạn phải mất rất nhiều công sức (sao chép, cắt, dán) thì với Tableau 10.3 đó là chuyện quá khứ. Bây giờ bạn kết nối PDF như một tập tin văn bản, sử dụng tất cả các tính năng trong Tableau (Join data, parameter, …)
upload_2017-6-5_22-30-48.png

 

7. Connectors: Cập nhật và mở rộng thêm nhiều nguồn kết nối: Amazon Athena, MongoDB BI, Microsoft OneDrive, DropBox, JSON, ServiceNow ITSM

 

8. Union update: tiết kiệm thời gian hơn bằng cách kết nối các bảng lại với nhau ngay trên Tableau Desktop. Với Tableau 10.3 cơ sở dữ liệu được mở rộng hơn: Aster Database, Cloudera Hadoop, IBM DB2, IBM Netezza, SybaseASE và SybaseIQ ...

 

upload_2017-6-5_22-32-16.png

 

9. Tooltip Selection: hiểu được các mối quan hệ trên data nhanh hơn bằng Tooltip, khi đó bạn dễ dàng xác định thông tin liên qian trên dashboard đó
upload_2017-6-5_22-32-58.png

 

10. Cập nhật dữ liệu tới ngày gần nhất: ngay khi workbook được mở, bộ lọc dữ liệu thời gian được tự động cập nhật

 

upload_2017-6-5_22-33-55.png

 

11. Distribute evenly: Chia đều kích thước các chart trên dashboard chỉ bằng 1 click chuột

 

upload_2017-6-5_22-36-33.png

 

12. Dữ liệu bản đồ: cập nhật thêm dữ liệu các khu vực nước Pháp, NUTS và mã sân bay, dữ liệu Admin1/ Admin 2 của Hà Lan, Úc, bổ sung mã bưu điện của New Zealand

 

upload_2017-6-5_22-37-14.png
13. Áp dụng bộ lọc của Table Calculation cho Total
upload_2017-6-5_22-39-12.png

 

14. Điều chỉnh schedules cho Tableau Online: Tạo schedules cho dữ liệu của bạn và kiểm soát chúng thông qua ‘Subscribe’
upload_2017-6-5_22-40-7.png

 

15. API updates:
Hỗ trợ gắn thẻ vào nguồn dữ liệu và views: Sử dụng REST API bạn có thể thêm và xóa các thẻ trên nguồn dữ liệu và view. Điều này có thể giúp cho việc tự động hóa và ghi nhớ thay đổi trong các workbook.

 

Tạo trang web phù hợp cho người dùng (get sites for users): truy vấn từ các REST API để có danh sách tắt cả các trang mà bạn có quyền truy cập.

 

Chuyển trang web: Hỗ trợ cho người dùng dễ dàng chuyển các trang web sử dụng REST API.

 

Undo/Redo trên các thanh công cụ: sử dụng Javascript API, bạn có thể thực hiện tùy chỉnh cho các hành vi Undo/Redo mà không dựa vào thanh công cụ để xây dựng.

 

16. Tự động lưu trữ truy vấn sau khi extract: Tận hưởng thời gian tải nhanh hơn cho các workbook kết nối với các nguồn dữ liệu. Tableau có thể tự động lưu trữ, làm mới lại các extract giúp hiệu suất tải nhanh hơn.
upload_2017-6-5_22-42-21.png

 


17. Tableau Bridge cho Tableau Online (Limited Release): Kết nối trực tiếp với dữ liệu tại chỗ từ Tableau Online. Nếu bạn muốn bắt đầu cuộc hành trình của mình trên đám mây hãy thử sử dụng Tableau Bridge. Nó tạo ra một kết nối dữ liệu an toàn, trực tiếp từ Tableau Online đến dữ liệu. Tableau Bridge cho phép bạn sử dụng giải pháp SaaS của Tableau với cơ sở dữ liệu hiện có của bạn.
upload_2017-6-5_22-43-23.png