Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn Story một chức năng tập hợp lại các nội dung trình bày giống như Power Point được Tableau hỗ trợ, Story Point cho phép bạn kết nối những nội dung với nhau để tạo ra một chủ đề trình bày. Bạn có thể làm nổi bật nội dung chủ đề bằng cách sắp xếp khác nhau. Đem lại hiệu quả tốt cho viêc cảm thụ của người đọc.


Bạn có thể nhấn mạnh nội dung trình bày, làm nổi bật chủ đề cần thiết. Cũng như cùng lúc kết hợp nhiều nội dung khác nhau trong cùng một Story Point.

 

Để tạo thành Story Point bạn chỉ cần kéo các Chart hay các Dashboard bào Story như hình dưới đây:

 

 

Cho phép tạo ra nhiều trang trên cùng một Story. Không giới thiệu chủ đề, sáng tạo và linh động cho các bài trình bày

 

 

Bạn hoàn toàn có thể thực hiện các thao tác trên chart/ Dashboard như bình thường

 

 

 

Dễ dàng trình chiếu toàn màn hình như Power Point

 

Cho phép nhiều chủ đề khác nhau

 

 

Chúc bạn thành công !