Whitepaper: Tableau for the Enterprise.pdf

Version 2

    Množí se dotazy související s rozsáhlejší instalací Tableau. Tak jsem si říkal, že tento whitepaper může být pro naší komunitu prospěšný. Zejména pro IT/ Enterprise uživatele.